Parlementair werk

Na de verkiezingen van mei 2019 startte ik mijn 3e zittingsperiode als Vlaams volksvertegenwoordiger.

Op 12 juli 2019 werd ik verkozen als voorzitter van het Vlaams Parlement. 
De Vlaamse onderhandelaars kwamen op 30 september tot een nieuw Vlaams regeerakkoord en enkele dagen later werden de ministerposten toegewezen. De nieuwe regering legde op 2 oktober 2019 de eed af en nadien bood ik mijn ontslag aan als voorzitter van het Vlaams Parlement en werd ik opgevolgd door Liesbeth Homans. De fractie van de N-VA verkoos mij een dag later tot nieuwe fractievoorzitter van de N-VA in het Vlaams Parlement.

Naast fractievoorzitter ben ik vast lid van de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie en van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In de commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en in de commmissie ter bestrijding van geweldadige radicalisering ben ik plaatsvervangend lid. Tot slot ben ik ook vast lid van de Interparlementaire commissie van de Nederlandse Taalunie.

Als lid van het uitgebreid bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het dagelijks bestuur van het Vlaams Parlement.

Hieronder vind je het overzicht van mijn recentste parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, dan kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar jeroen.pouseele [at] n-va.be.

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over de ondersteuning van de amateurkunsten

van Marius Meremans, Cathy Coudyser, Freya Perdaens, Wilfried Vandaele, Manuela Van Werde en Kathleen Krekels
937 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat het invoeren van een databank voor premies en subsidies betreft

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Inez De Coninck, Tinne Rombouts en Wilfried Vandaele
838 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van resolutie over de versterking van het mediawijsheidsbeleid

van Karin Brouwers, Freya Perdaens, Steven Coenegrachts, Manuela Van Werde, Tinne Rombouts en Wilfried Vandaele
858 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de verplichte voorafgaande uitzending in open net in het kader van de stimuleringsregeling

van Wilfried Vandaele aan minister Benjamin Dalle
7 (2021-2022)

Schriftelijke vraag VRT - Inkomsten van de Vlaamse overheid buiten de rechtstreekse dotatie

van Wilfried Vandaele aan minister Benjamin Dalle (Vraag en antwoord)
144 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de houding van het Departement Landbouw en Visserij in het stikstofdossier

van Wilfried Vandaele aan minister Hilde Crevits
3661 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Voorstel van resolutie over de Vlaamse mogelijkheden om de energiefactuur structureel te verlichten

van Bruno Tobback en Conner Rousseau
946 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van resolutie over de stijgende energieprijzen en het nemen van dringende maatregelen om de energiefactuur te doen dalen

van Chris Janssens, Bart Claes, Sam Van Rooy en Leo Pieters
947 (2021-2022) nr. 1

Verslag over het voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 27 november 2015 betreffende lage-emissiezones, wat de vrije toegang van oldtimers tot de LEZ's betreft

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie, verslag door Freya Perdaens
918 (2020-2021) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2