Parlementair werk

Na de verkiezingen van mei 2019 startte ik mijn 3e zittingsperiode als Vlaams volksvertegenwoordiger.

Op 12 juli 2019 werd ik verkozen als voorzitter van het Vlaams Parlement. 
De Vlaamse onderhandelaars kwamen op 30 september tot een nieuw Vlaams regeerakkoord en enkele dagen later werden de ministerposten toegewezen. De nieuwe regering legde op 2 oktober 2019 de eed af en nadien bood ik mijn ontslag aan als voorzitter van het Vlaams Parlement en werd ik opgevolgd door Liesbeth Homans. De fractie van de N-VA verkoos mij een dag later tot nieuwe fractievoorzitter van de N-VA in het Vlaams Parlement.

Naast fractievoorzitter ben ik vast lid van de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie en van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In de commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en in de commmissie ter bestrijding van geweldadige radicalisering ben ik plaatsvervangend lid. Tot slot ben ik ook vast lid van de Interparlementaire commissie van de Nederlandse Taalunie.

Als lid van het uitgebreid bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het dagelijks bestuur van het Vlaams Parlement.

Hieronder vind je het overzicht van mijn recentste parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, dan kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar jeroen.pouseele [at] n-va.be.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) en de Vlaamse Gemeenschap

van Karin Brouwers, Marius Meremans, Stephanie D'Hose, Orry Van de Wauwer, Wilfried Vandaele en Manuela Van Werde
388 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid in het kader van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht en tot wijziging van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht

van Wilfried Vandaele, Peter Van Rompuy en Willem-Frederik Schiltz
364 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van decreet tot invoering van een uitzonderlijke gezinsbijslag in het kader van de COVID-19-maatregelen

van Peter Van Rompuy, Wilfried Vandaele en Willem-Frederik Schiltz
351 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Signaalgebied Hoeve Sint-Trudo Brugge - Ontwikkeling

van Wilfried Vandaele aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
514 (2019-2020)

Actuele vraag over het opnieuw toelaten van tweedeverblijvers aan de kust

van Wilfried Vandaele aan minister Jan Jambon
548 (2019-2020)

Actuele vraag over de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 6 mei 2020

van Wilfried Vandaele aan minister Jan Jambon
505 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de verschillende acties en maatregelen van de Vlaamse Regering inzake de droogteproblematiek

van Gwenny De Vroe aan minister Zuhal Demir
660 (2019-2020)

Voorstel van resolutie over de Israëlische annexatie van bezet Palestijns gebied

van Jeremie Vaneeckhout, Meyrem Almaci, Celia Groothedde en An Moerenhout
398 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van resolutie over de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) en de Vlaamse Gemeenschap

van Katia Segers, Hannes Anaf en Hannelore Goeman
392 (2019-2020) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2