Parlementair werk

Na de verkiezingen van mei 2019 startte ik mijn 3e zittingsperiode als Vlaams volksvertegenwoordiger.

Op 12 juli 2019 werd ik verkozen als voorzitter van het Vlaams Parlement. 
De Vlaamse onderhandelaars kwamen op 30 september tot een nieuw Vlaams regeerakkoord en enkele dagen later werden de ministerposten toegewezen. De nieuwe regering legde op 2 oktober 2019 de eed af en nadien bood ik mijn ontslag aan als voorzitter van het Vlaams Parlement en werd ik opgevolgd door Liesbeth Homans. De fractie van de N-VA verkoos mij een dag later tot nieuwe fractievoorzitter van de N-VA in het Vlaams Parlement.

Naast fractievoorzitter ben ik vast lid van de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie en van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In de commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en in de commmissie ter bestrijding van geweldadige radicalisering ben ik plaatsvervangend lid. Tot slot ben ik ook vast lid van de Interparlementaire commissie van de Nederlandse Taalunie.

Als lid van het uitgebreid bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het dagelijks bestuur van het Vlaams Parlement.

Hieronder vind je het overzicht van mijn recentste parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, dan kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar jeroen.pouseele [at] n-va.be.

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van programmadecreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begrotingsaanpassing 2023

van Andries Gryffroy, Tinne Rombouts, Gwenny De Vroe, Inez De Coninck, Stijn De Roo en Wilfried Vandaele
1699 (2022-2023) nr. 2

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende de Vlaamse Parken en algemene landschapszorg

van Wilfried Vandaele, Stijn De Roo, Steven Coenegrachts, Inez De Coninck, Peter Van Rompuy en Andries Gryffroy
1667 (2022-2023) nr. 4

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat het invoeren van overgangsmaatregelen voor vergunningen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof betreft

van Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts, Steven Coenegrachts, Arnout Coel, Stijn De Roo en Sofie Joosen
1728 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Relanceplan Vlaamse Veerkracht - Desinformatieprojecten

van Wilfried Vandaele aan minister Benjamin Dalle (Vraag en antwoord)
114 (2022-2023)

Actuele vraag over de extra zuivering van fosfor in rioolwaterzuiveringsinstallaties

van Wilfried Vandaele aan minister Zuhal Demir
482 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Graslanden - Areaal

van Wilfried Vandaele aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
434 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen (opschrift gewijzigd door de commissie: ... tot wijziging van de decreetgeving met betrekking tot wonen)

van de Vlaamse Regering
1562 (2022-2023) nr. 1

Ontwerp van decreet betreffende het realisatiegerichte instrumentarium

van de Vlaamse Regering
194 (2019-2020) nr. 1

Actuele vraag over het standpunt van de Vlaamse Regering ten aanzien van de Europese verordening inzake natuurherstel

van Tinne Rombouts aan minister Zuhal Demir
480 (2022-2023)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2