Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik vast lid van de commissie Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Dierenwelzijn en Energie, van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media en van de commissie voor de opvolging van het Vlaams klimaatbeleid. In de commissie Landbouw en Visserij ben ik plaatsvervangend lid. Sinds 13 oktober 2014 ben ik ook voorzitter van de Interparlementaire commissie van de Nederlandse Taalunie, en dit in een beurtrol met de Nederlandse collega.

Binnen de N-VA-fractie coördineer ik de werkzaamheden van de volksvertegenwoordigers die lid zijn van de commissie Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Dierenwelzijn en Energie. Ikzelf ben vooral bezig met Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening en met water-, lucht- en klimaatbeleid in het bijzonder. Daarnaast heb ik ook aandacht voor algemeen ruimtelijk beleid, Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het handhavingsbeleid.

In de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media volg ik de mediadossiers op. 

Als plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid werk ik rond het thema Visserij en heb ik oog voor de landbouwdossiers die een link hebben met Leefmilieu.

Als tweede ondervoorzitter van het Vlaams Parlement en lid van het vast en uitgebreid bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het dagelijkse bestuur van het Vlaams Parlement.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. In de Senaat zetel ik in de Commissie voor Institutionele Aangelegenheden en de Commissie transversale aangelegenheden Gewest. Meer informatie over mijn activiteiten vind je op de website van de Senaat
Vanuit de senaat ben ik ook voorzitter van de Interparlementaire Unie België-Nederland.

Hieronder vind je het overzicht van mijn recentste parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, dan kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar jeroen.pouseele [at] n-va.be.

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van de energie-efficiëntie van gebouwen door een hernieuwde EPB-werking

van Andries Gryffroy, Jelle Engelbosch, Bart Nevens, Wilfried Vandaele, Axel Ronse en Cathy Coudyser
1531 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 5.1.4, eerste lid, van het Energiedecreet, wat de preventie, detectie, vaststelling en bestraffing van energiefraude betreft

van Willem-Frederik Schiltz, Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Bart Nevens, Valerie Taeldeman en Wilfried Vandaele
1475 (2017-2018) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende een nieuwe afvalrace voor Vlaanderen

van Bart Nevens, Andries Gryffroy, Wilfried Vandaele, Axel Ronse, Jos Lantmeeters en Grete Remen
1464 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Peilbeheer Uitkerkse Polders - Overleg

van Wilfried Vandaele aan minister Joke Schauvliege (Vraag en antwoord)
331 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de financiële impact van het Instrumentendecreet

van Wilfried Vandaele aan minister Joke Schauvliege
1687 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Natuurcompensaties voor de haven van Zeebrugge - Uitkerkse Polder

van Wilfried Vandaele aan minister Joke Schauvliege (Vraag en antwoord)
308 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag over het voorstel van resolutie betreffende de schrapping van het principieel akkoord als instrument om woonuitbreidingsgebieden te ontwikkelen

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, verslag door Piet De Bruyn
1370 (2017-2018) nr. 2

Verslag over het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst 2017

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Wilfried Vandaele en Katia Segers
41 (2017-2018) nr. 3

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Lies Jans, Vera Jans en Tine van der Vloet
1428 (2017-2018) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2