Parlementair werk

Na de verkiezingen van mei 2019 startte ik mijn 3e zittingsperiode als Vlaams volksvertegenwoordiger.

Op 12 juli 2019 werd ik verkozen als voorzitter van het Vlaams Parlement. 
De Vlaamse onderhandelaars kwamen op 30 september tot een nieuw Vlaams regeerakkoord en enkele dagen later werden de ministerposten toegewezen. De nieuwe regering legde op 2 oktober 2019 de eed af en nadien bood ik mijn ontslag aan als voorzitter van het Vlaams Parlement en werd ik opgevolgd door Liesbeth Homans. De fractie van de N-VA verkoos mij een dag later tot nieuwe fractievoorzitter van de N-VA in het Vlaams Parlement.

Naast fractievoorzitter ben ik vast lid van de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie en van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In de commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en in de commmissie ter bestrijding van geweldadige radicalisering ben ik plaatsvervangend lid. Tot slot ben ik ook vast lid van de Interparlementaire commissie van de Nederlandse Taalunie.

Als lid van het uitgebreid bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het dagelijks bestuur van het Vlaams Parlement.

Hieronder vind je het overzicht van mijn recentste parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, dan kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar jeroen.pouseele [at] n-va.be.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 15.3.5/13 van het Energiedecreet van 8 mei 2009

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Inez De Coninck
656 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 4.1.22/2 van het Energiedecreet van 8 mei 2009

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Inez De Coninck
655 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van decreet tot het verlenen van noodleningen in de sportsector aan sportfederaties, sportclubs en sportgerelateerde rechtspersonen naar aanleiding van de coronacrisis

van Wilfried Vandaele, Peter Van Rompuy en Willem-Frederik Schiltz
652 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Actuele vraag over het auditrapport van Audit Vlaanderen betreffende de VRT en de transparantie bij de leiding van de openbare omroep

van Wilfried Vandaele aan minister Benjamin Dalle
369 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) - Ruimteboekhouding

van Wilfried Vandaele aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
585 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) - Ruimteboekhouding

van Wilfried Vandaele aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
677 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de ethiek van de Telefactsreportage over de zaak-De Pauw en het effect op de VRT

van Elisabeth Meuleman aan minister Benjamin Dalle
1857 (2020-2021)

Vraag om uitleg over het conflict tussen de VRT en DPG Media

van Klaas Slootmans aan minister Benjamin Dalle
1905 (2020-2021)

Vraag om uitleg over initiatieven om Belgisch-Nederlandse dubbing aan te moedigen

van Jean-Jacques De Gucht aan minister Benjamin Dalle
1853 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2