Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik vast lid van de commissie Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Dierenwelzijn en Energie, van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media en van de commissie voor de opvolging van het Vlaams klimaatbeleid. In de commissie Landbouw en Visserij ben ik plaatsvervangend lid. Sinds 13 oktober 2014 ben ik ook voorzitter van de Interparlementaire commissie van de Nederlandse Taalunie, en dit in een beurtrol met de Nederlandse collega.

Binnen de N-VA-fractie coördineer ik de werkzaamheden van de volksvertegenwoordigers die lid zijn van de commissie Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Dierenwelzijn en Energie. Ikzelf ben vooral bezig met Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening en met water-, lucht- en klimaatbeleid in het bijzonder. Daarnaast heb ik ook aandacht voor algemeen ruimtelijk beleid, Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het handhavingsbeleid.

In de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media volg ik de mediadossiers op. 

Als plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid werk ik rond het thema Visserij en heb ik oog voor de landbouwdossiers die een link hebben met Leefmilieu.

Als tweede ondervoorzitter van het Vlaams Parlement en lid van het vast en uitgebreid bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het dagelijkse bestuur van het Vlaams Parlement.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. In de Senaat zetel ik in de Commissie voor Institutionele Aangelegenheden en de Commissie transversale aangelegenheden Gewest. Meer informatie over mijn activiteiten vind je op de website van de Senaat
Vanuit de senaat ben ik ook voorzitter van de Interparlementaire Unie België-Nederland.

Hieronder vind je het overzicht van mijn recentste parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, dan kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar jeroen.pouseele [at] n-va.be.

Recent ingediende documenten

Amendement op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten

van Bart Nevens, Axel Ronse, Lode Ceyssens, Wilfried Vandaele, Lydia Peeters en Tinne Rombouts
1655 (2017-2018) nr. 2

Amendement op het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019

van Axel Ronse, Piet De Bruyn, Valerie Taeldeman, Wilfried Vandaele, Gwenny De Vroe en Tinne Rombouts
1746 (2018-2019) nr. 3

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het delen van energie binnen een gebouweenheid

van Matthias Diependaele, Bart Nevens, Lieve Maes, Axel Ronse, Wilfried Vandaele en Andries Gryffroy
1760 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 18 - wednesday 9 january 2019 16.26u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn - tuesday 18 december 2018 14.03u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn - tuesday 18 december 2018 14.08u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over studenten met een migratieachtergrond in het hoger onderwijs

van Franc Bogovic aan minister Hilde Crevits
181 (2018-2019)

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019

van de Vlaamse Regering
1746 (2018-2019) nr. 1

Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

van de Vlaamse Regering
14 (2018-2019) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2