Parlementair werk

Na de verkiezingen van mei 2019 startte ik mijn 3e zittingsperiode als Vlaams volksvertegenwoordiger.

Op 12 juli 2019 werd ik verkozen als voorzitter van het Vlaams Parlement. 
De Vlaamse onderhandelaars kwamen op 30 september tot een nieuw Vlaams regeerakkoord en enkele dagen later werden de ministerposten toegewezen. De nieuwe regering legde op 2 oktober 2019 de eed af en nadien bood ik mijn ontslag aan als voorzitter van het Vlaams Parlement en werd ik opgevolgd door Liesbeth Homans. De fractie van de N-VA verkoos mij een dag later tot nieuwe fractievoorzitter van de N-VA in het Vlaams Parlement.

Naast fractievoorzitter ben ik vast lid van de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie en van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In de commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en in de commmissie ter bestrijding van geweldadige radicalisering ben ik plaatsvervangend lid. Tot slot ben ik ook vast lid van de Interparlementaire commissie van de Nederlandse Taalunie.

Als lid van het uitgebreid bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het dagelijks bestuur van het Vlaams Parlement.

Hieronder vind je het overzicht van mijn recentste parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, dan kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar jeroen.pouseele [at] n-va.be.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot invoeging van een artikel 2/1 in het decreet van 3 april 2020 tot afwijking van diverse bepalingen van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en de uitvoeringsbesluiten ervan, en tot dekking van de kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming of waterverbruik voor de eerste maand van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis en tot wijziging van artikel 7 van hetzelfde decreet, wat de zeevarenden en de toepassing van de federale vrijstelling betreft

van Wilfried Vandaele, Peter Van Rompuy en Willem-Frederik Schiltz
417 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (III) en tot wijziging van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016

van Wilfried Vandaele, Peter Van Rompuy en Willem-Frederik Schiltz
418 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van decreet tot validering van de sectorale milieuvoorwaarden voor windturbines

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Inez De Coninck, Tinne Rombouts en Wilfried Vandaele
423 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) - Ruimteboekhouding

van Wilfried Vandaele aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
585 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) - Ruimteboekhouding

van Wilfried Vandaele aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
677 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Signaalgebied Hoeve Sint-Trudo Brugge - Ontwikkeling

van Wilfried Vandaele aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
514 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de rol van VRT NU en de samenwerking tussen de VRT en Streamz

van Tine Van den Brande aan minister Benjamin Dalle
3301 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de participatie van de VRT in het streamingplatform Streamz

van Karin Brouwers aan minister Benjamin Dalle
3205 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad over de cyberveiligheid van het 5G-netwerk

van Maurits Vande Reyde aan minister Benjamin Dalle
3075 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2