Parlementair werk

Na de verkiezingen van mei 2019 startte ik mijn 3e zittingsperiode als Vlaams volksvertegenwoordiger.

Op 12 juli 2019 werd ik verkozen als voorzitter van het Vlaams Parlement. 
De Vlaamse onderhandelaars kwamen op 30 september tot een nieuw Vlaams regeerakkoord en enkele dagen later werden de ministerposten toegewezen. De nieuwe regering legde op 2 oktober 2019 de eed af en nadien bood ik mijn ontslag aan als voorzitter van het Vlaams Parlement en werd ik opgevolgd door Liesbeth Homans. De fractie van de N-VA verkoos mij een dag later tot nieuwe fractievoorzitter van de N-VA in het Vlaams Parlement.

Naast fractievoorzitter ben ik vast lid van de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie en van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In de commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en in de commmissie ter bestrijding van geweldadige radicalisering ben ik plaatsvervangend lid. Tot slot ben ik ook vast lid van de Interparlementaire commissie van de Nederlandse Taalunie.

Als lid van het uitgebreid bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het dagelijks bestuur van het Vlaams Parlement.

Hieronder vind je het overzicht van mijn recentste parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, dan kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar jeroen.pouseele [at] n-va.be.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat het invoeren van een databank voor premies en subsidies betreft

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Inez De Coninck, Tinne Rombouts en Wilfried Vandaele
838 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van resolutie over de versterking van het mediawijsheidsbeleid

van Karin Brouwers, Freya Perdaens, Steven Coenegrachts, Manuela Van Werde, Tinne Rombouts en Wilfried Vandaele
858 (2020-2021) nr. 1

Amendementen op het voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat het invoeren van een databank voor premies en subsidies betreft

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Inez De Coninck, Tinne Rombouts en Wilfried Vandaele
838 (2020-2021) nr. 7

Recente vragen

Schriftelijke vraag VRT - Inkomsten van de Vlaamse overheid buiten de rechtstreekse dotatie

van Wilfried Vandaele aan minister Benjamin Dalle (Vraag en antwoord)
144 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de houding van het Departement Landbouw en Visserij in het stikstofdossier

van Wilfried Vandaele aan minister Hilde Crevits
3661 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Digitale radio - Onderzoek transitie naar (boven)lokale DAB+

van Wilfried Vandaele aan minister Benjamin Dalle (Vraag en antwoord)
100 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Actualiteitsdebat over de watersnood

met Leo Pieters, Jan Jambon, Jos D'Haese, Zuhal Demir, Lydia Peeters, Marino Keulen, Tinne Rombouts, Ben Weyts, Bart Tommelein, Mieke Schauvliege, Kris Van Dijck, Stefaan Sintobin, Meyrem Almaci, Els Robeyns, Gwendolyn Rutten, Katia Segers, Wilfried Vandaele, Peter Van Rompuy, Benjamin Dalle, Bruno Tobback, Chris Steenwegen, Koen Daniëls, Marino Keulen, Bruno Tobback, Kris Van Dijck, Stefaan Sintobin, Tinne Rombouts, Els Robeyns, Leo Pieters, Bart Tommelein, Lydia Peeters, Wilfried Vandaele, Peter Van Rompuy, Gwendolyn Rutten, Koen Daniëls, Katia Segers, Ben Weyts, Meyrem Almaci, Mieke Schauvliege, Jos D'Haese, Chris Steenwegen, Benjamin Dalle, Jan Jambon en Zuhal Demir
12 (2020-2021)

Ontwerp van decreet tot wijziging van het Bestuursdecreet van 7 december 2018

van de Vlaamse Regering
780 (2020-2021) nr. 1

Actuele vraag over Vlaamse betrokkenheid bij de federale inspanningen inzake koloniale roofkunst

van Katia Segers aan minister Jan Jambon
753 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2