Parlementair werk

Na de verkiezingen van mei 2019 startte ik mijn 3e zittingsperiode als Vlaams volksvertegenwoordiger.

Op 12 juli 2019 werd ik verkozen als voorzitter van het Vlaams Parlement. 
De Vlaamse onderhandelaars kwamen op 30 september tot een nieuw Vlaams regeerakkoord en enkele dagen later werden de ministerposten toegewezen. De nieuwe regering legde op 2 oktober 2019 de eed af en nadien bood ik mijn ontslag aan als voorzitter van het Vlaams Parlement en werd ik opgevolgd door Liesbeth Homans. 
De fractie van de N-VA verkoos mij de dag nadien tot nieuwe fractievoorzitter van de N-VA in het Vlaams Parlement.

Naast fractievoorzitter ben ik vast lid van de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie en van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In de commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en in de commmissie ter bestrijding van geweldadige radicalisering ben ik plaatsvervangend lid. Tot slot ben ik ook vast lid van de Interparlementaire commissie van de Nederlandse Taalunie.

Als lid van het uitgebreid bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het dagelijks bestuur van het Vlaams Parlement.

Hieronder vind je het overzicht van mijn recentste parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, dan kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar jeroen.pouseele [at] n-va.be.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot afwijking van diverse bepalingen van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en de uitvoeringsbesluiten ervan, en tot dekking van de kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming of waterverbruik voor de eerste maand van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis

van Wilfried Vandaele, Peter Van Rompuy en Willem-Frederik Schiltz
257 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid

van Wilfried Vandaele, Peter Van Rompuy en Willem-Frederik Schiltz
245 (2019-2020) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende de vergoeding van de Vlaamse volksvertegenwoordigers

van Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Peter Van Rompuy, Björn Rzoska en Hannelore Goeman
173 (2019-2020) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Betalend niet-lineair platform voor Vlaamse fictieproducties - Stand van zaken

van Wilfried Vandaele aan minister Benjamin Dalle (Vraag en antwoord)
46 (2019-2020)

Actuele vraag over de handhaving van het vuurwerkverbod in het kader van dierenwelzijn

van Wilfried Vandaele aan minister Ben Weyts
215 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Landbouwregelgeving - Bescherming van poldergrasland

van Wilfried Vandaele aan minister Koen Van den Heuvel (Vraag en antwoord)
18 (2019)

Recente tussenkomsten

Ontwerp van decreet houdende omzetting van richtlijn 2017/1852/EU van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie

van de Vlaamse Regering
214 (2019-2020) nr. 1

Actualiteitsdebat over de aanpak van de coronacrisis

met Hannelore Goeman, Peter Van Rompuy, Willem-Frederik Schiltz, Lorin Parys, Wouter Beke, Roosmarijn Beckers, Sihame El Kaouakibi, Björn Rzoska, Chris Janssens, Hilde Crevits, Wilfried Vandaele, Koen Daniëls, Robrecht Bothuyne, Jan Jambon, Steven Vandeput, Ben Weyts, Immanuel De Reuse, Celia Groothedde, Bart Somers, Jos D'Haese, Matthias Diependaele, Bart Somers, Hilde Crevits, Chris Janssens, Robrecht Bothuyne, Matthias Diependaele, Wilfried Vandaele, Peter Van Rompuy, Björn Rzoska, Willem-Frederik Schiltz, Koen Daniëls, Lorin Parys, Ben Weyts, Roosmarijn Beckers, Sihame El Kaouakibi, Hannelore Goeman, Celia Groothedde, Jos D'Haese, Steven Vandeput, Immanuel De Reuse, Jan Jambon en Wouter Beke
9 (2019-2020)

Verslag van de hoorzitting over de nieuwe beheersovereenkomst van de Vlaamse Gemeenschap met de VRT en over de omzetting van de Europese richtlijn Audiovisuele Mediadiensten

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Filip Brusselmans en Wilfried Vandaele
252 (2019-2020) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2