Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik vast lid van de commissie Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Dierenwelzijn en Energie, van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media en van de commissie voor de opvolging van het Vlaams klimaatbeleid. In de commissie Landbouw en Visserij ben ik plaatsvervangend lid. Sinds 13 oktober 2014 ben ik ook voorzitter van de Interparlementaire commissie van de Nederlandse Taalunie, en dit in een beurtrol met de Nederlandse collega.

Binnen de N-VA-fractie coördineer ik de werkzaamheden van de volksvertegenwoordigers die lid zijn van de commissie Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Dierenwelzijn en Energie. Ikzelf ben vooral bezig met Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening en met water-, lucht- en klimaatbeleid in het bijzonder. Daarnaast heb ik ook aandacht voor algemeen ruimtelijk beleid, Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het handhavingsbeleid.

In de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media volg ik de mediadossiers op. 

Als plaatsvervangend lid van de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid werk ik rond het thema Visserij en heb ik oog voor de landbouwdossiers die een link hebben met Leefmilieu.

Als tweede ondervoorzitter van het Vlaams Parlement en lid van het vast en uitgebreid bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het dagelijkse bestuur van het Vlaams Parlement.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator. In de Senaat zetel ik in de Commissie voor Institutionele Aangelegenheden en de Commissie transversale aangelegenheden Gewest. Meer informatie over mijn activiteiten vind je op de website van de Senaat
Vanuit de senaat ben ik ook voorzitter van de Interparlementaire Unie België-Nederland.

Hieronder vind je het overzicht van mijn recentste parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, dan kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar jeroen.pouseele [at] n-va.be.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de vastlegging van het afschrijvingsritme voor investeringen bij een aanvraag tot verlenging van groenestroomcertificaten

van Willem-Frederik Schiltz, Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Bart Nevens
1639 (2017-2018) nr. 1

Amendement op het voorstel van resolutie betreffende de uitbouw van een toekomstgerichte en mediumneutrale ondersteuning van onafhankelijke, kwalitatieve journalistiek

van Katia Segers, Bart Caron, Wilfried Vandaele, Karin Brouwers en Lionel Bajart
1599 (2017-2018) nr. 3

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van kleine en middelgrote windturbines

van Andries Gryffroy, Axel Ronse, Wilfried Vandaele, Bart Nevens, Lieve Maes en Sofie Joosen
1636 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over het uitzenden van reclame voor gokspelen op de openbare omroep

van Wilfried Vandaele aan minister Sven Gatz
2286 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Stropers - Nationaliteit

van Wilfried Vandaele aan minister Joke Schauvliege (Vraag en antwoord)
480 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de oprichting van een nieuw Vlaams Journalistiek Fonds

van Wilfried Vandaele aan minister Sven Gatz
2218 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van decreet betreffende de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Marius Meremans en Katia Segers
1626 (2017-2018) nr. 3

Verslag van de hoorzitting over het toezicht van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) op de naleving door de openbare omroep van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap en over het jaarverslag 2017 van de VRT

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Katia Segers
1684 (2017-2018) nr. 1

Vraag om uitleg over het klimaatplan van de Vlaamse Regering

van Johan Danen aan minister Joke Schauvliege
2444 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2