Parlementair werk

Na de verkiezingen van mei 2019 startte ik mijn 3e zittingsperiode als Vlaams volksvertegenwoordiger.

Op 12 juli 2019 werd ik verkozen als voorzitter van het Vlaams Parlement. 
De Vlaamse onderhandelaars kwamen op 30 september tot een nieuw Vlaams regeerakkoord en enkele dagen later werden de ministerposten toegewezen. De nieuwe regering legde op 2 oktober 2019 de eed af en nadien bood ik mijn ontslag aan als voorzitter van het Vlaams Parlement en werd ik opgevolgd door Liesbeth Homans. De fractie van de N-VA verkoos mij een dag later tot nieuwe fractievoorzitter van de N-VA in het Vlaams Parlement.

Naast fractievoorzitter ben ik vast lid van de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie en van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In de commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en in de commmissie ter bestrijding van geweldadige radicalisering ben ik plaatsvervangend lid. Tot slot ben ik ook vast lid van de Interparlementaire commissie van de Nederlandse Taalunie.

Als lid van het uitgebreid bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het dagelijks bestuur van het Vlaams Parlement.

Hieronder vind je het overzicht van mijn recentste parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, dan kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar jeroen.pouseele [at] n-va.be.

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft toewijzingen aan het Energiefonds, wijzigingen betreffende flexibiliteit en energiedelen, de uitbouw van het energiedataplatform en de herziening van de administratieve geldboetes aangaande installatie-eisen

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Freya Perdaens, Tinne Rombouts en Wilfried Vandaele
948 (2021-2022) nr. 2

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 en de Vlaamse Codex Wonen van 2021

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Allessia Claes, Willem-Frederik Schiltz, Tinne Rombouts en Wilfried Vandaele
915 (2020-2021) nr. 4

Motie tot besluit van het op 10 november 2021 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de nieuwe klimaatmaatregelen van de Vlaamse Regering

van Wilfried Vandaele, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Tinne Rombouts, Piet De Bruyn en Philippe Muyters
1006 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de verplichte voorafgaande uitzending in open net in het kader van de stimuleringsregeling

van Wilfried Vandaele aan minister Benjamin Dalle
7 (2021-2022)

Schriftelijke vraag VRT - Inkomsten van de Vlaamse overheid buiten de rechtstreekse dotatie

van Wilfried Vandaele aan minister Benjamin Dalle (Vraag en antwoord)
144 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de houding van het Departement Landbouw en Visserij in het stikstofdossier

van Wilfried Vandaele aan minister Hilde Crevits
3661 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over tractorenacties in Vlaanderen ingevolge de rechtsonzekerheid van land- en tuinbouwbedrijven

van Bart Dochy aan minister Zuhal Demir
155 (2021-2022)

Actuele vraag over het protest van de landbouwers tegen het uitblijvende stikstofkader

van Stefaan Sintobin aan minister Hilde Crevits
161 (2021-2022)

Actuele vraag over de toekomst van onze landbouw

van Chris Steenwegen aan minister Hilde Crevits
152 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2