Parlementair werk

Na de verkiezingen van mei 2019 startte ik mijn 3e zittingsperiode als Vlaams volksvertegenwoordiger.

Op 12 juli 2019 werd ik verkozen als voorzitter van het Vlaams Parlement. 
De Vlaamse onderhandelaars kwamen op 30 september tot een nieuw Vlaams regeerakkoord en enkele dagen later werden de ministerposten toegewezen. De nieuwe regering legde op 2 oktober 2019 de eed af en nadien bood ik mijn ontslag aan als voorzitter van het Vlaams Parlement en werd ik opgevolgd door Liesbeth Homans. De fractie van de N-VA verkoos mij een dag later tot nieuwe fractievoorzitter van de N-VA in het Vlaams Parlement.

Naast fractievoorzitter ben ik vast lid van de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie en van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In de commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en in de commmissie ter bestrijding van geweldadige radicalisering ben ik plaatsvervangend lid. Tot slot ben ik ook vast lid van de Interparlementaire commissie van de Nederlandse Taalunie.

Als lid van het uitgebreid bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het dagelijks bestuur van het Vlaams Parlement.

Hieronder vind je het overzicht van mijn recentste parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, dan kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar jeroen.pouseele [at] n-va.be.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet over de programmatische aanpak stikstof

van Wilfried Vandaele, Willem-Frederik Schiltz, Bart De Wever en Tom Ongena
1801 (2022-2023) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft het stimuleren van de audiovisuele sector door financiële bijdragen aan de productie van audiovisuele werken

van Karin Brouwers, Wilfried Vandaele, Steven Coenegrachts, Marius Meremans, Orry Van de Wauwer, Manuela Van Werde, Meyrem Almaci, Katia Segers, Hannelore Goeman en Thijs Verbeurgt
1933 (2023-2024) nr. 2

Voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het uniek loket voor de aanvraag, behandeling, verwerking en uitbetaling van gebouwpremies of premies voor energieopwekkingsinstallaties en tot instelling van een rapportageverplichting voor datacentra

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Inez De Coninck, Tinne Rombouts en Wilfried Vandaele
1958 (2023-2024) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Geïntegreerde omgevingsvergunningsprocedure - Wijzigen buurtweg

van Wilfried Vandaele aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
177 (2023-2024)

Actuele vraag over het cassatieberoep tegen de uitspraak in de Klimaatzaak

van Wilfried Vandaele aan minister Zuhal Demir
165 (2023-2024)

Schriftelijke vraag Europese Verordening digitale diensten (DSA) - Coördinatie

van Wilfried Vandaele aan minister Benjamin Dalle (Vraag en antwoord)
6 (2023-2024)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de dalende waterkwaliteit in Vlaanderen

van Mieke Schauvliege aan minister Zuhal Demir
302 (2023-2024)

Actuele vraag over het verbod op het plaatsen van windturbines in de buurt van WO I-erfgoedsites

van Loes Vandromme aan minister Matthias Diependaele
296 (2023-2024)

Actuele vraag over het nieuwe Mestactieplan MAP 7

van Ludwig Vandenhove aan minister Jo Brouns
312 (2023-2024)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2