Parlementair werk

Na de verkiezingen van mei 2019 startte ik mijn 3e zittingsperiode als Vlaams volksvertegenwoordiger.

Op 12 juli 2019 werd ik verkozen als voorzitter van het Vlaams Parlement. 
De Vlaamse onderhandelaars kwamen op 30 september tot een nieuw Vlaams regeerakkoord en enkele dagen later werden de ministerposten toegewezen. De nieuwe regering legde op 2 oktober 2019 de eed af en nadien bood ik mijn ontslag aan als voorzitter van het Vlaams Parlement en werd ik opgevolgd door Liesbeth Homans. De fractie van de N-VA verkoos mij een dag later tot nieuwe fractievoorzitter van de N-VA in het Vlaams Parlement.

Naast fractievoorzitter ben ik vast lid van de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie en van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In de commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en in de commmissie ter bestrijding van geweldadige radicalisering ben ik plaatsvervangend lid. Tot slot ben ik ook vast lid van de Interparlementaire commissie van de Nederlandse Taalunie.

Als lid van het uitgebreid bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het dagelijks bestuur van het Vlaams Parlement.

Hieronder vind je het overzicht van mijn recentste parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, dan kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar jeroen.pouseele [at] n-va.be.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot oprichting van de naamloze vennootschap van publiek recht Waterunie Operator

van Andries Gryffroy, Stijn De Roo, Willem-Frederik Schiltz, Freya Perdaens, Tinne Rombouts en Wilfried Vandaele
1895 (2023-2024) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat het invoeren van overgangsmaatregelen voor vergunningen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof betreft

van Wilfried Vandaele, Peter Van Rompuy, Steven Coenegrachts, Annick De Ridder, Tinne Rombouts en Arnout Coel
1894 (2023-2024) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2024

van Freya Perdaens, Tinne Rombouts, Gwenny De Vroe, Wilfried Vandaele, Stijn De Roo en Andries Gryffroy
1870 (2023-2024) nr. 4

Recente vragen

Vraag om uitleg over de klacht tegen de aankoop- en onthaalsubsidies toegekend aan terreinbeherende natuurverenigingen

van Wilfried Vandaele aan minister Zuhal Demir
436 (2023-2024)

Vraag om uitleg over de coördinatie van de Europese Digitale Dienstenverordening

van Wilfried Vandaele aan minister Benjamin Dalle
3549 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Stimuleringsregeling voor audiovisuele producties - Opname videoplatformdiensten

van Wilfried Vandaele aan minister Benjamin Dalle (Vraag en antwoord)
128 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Ontwerp van decreet over Vlaamse erfgoednetwerken

van de Vlaamse Regering
1827 (2023-2024) nr. 1

Voorstel van resolutie over het Stikstofdecreet en over het loskoppelen van het dossier van de verlenging van de aflopende vergunningen voor mestveehouderijen en mestverwerkingsinstallaties

van Stefaan Sintobin, Leo Pieters, Frieda Verougstraete-Deschacht en Chris Janssens
1892 (2023-2024) nr. 1

Actualiteitsdebat over het recent bereikte stikstofakkoord

met Jos D'Haese, Jan Jambon, Zuhal Demir, Jeremie Vaneeckhout, Stijn De Roo, Mieke Schauvliege, Gwendolyn Rutten, Bart Dochy, Stefaan Sintobin, Jo Brouns, Steven Coenegrachts, Robrecht Bothuyne, Stijn Bex, Wilfried Vandaele, Peter Van Rompuy, Bruno Tobback, Els Ampe, Chris Steenwegen, Bruno Tobback, Stefaan Sintobin, Joke Schauvliege, Robrecht Bothuyne, Wilfried Vandaele, Peter Van Rompuy, Gwendolyn Rutten, Bart Dochy, Els Ampe, Stijn Bex, Mieke Schauvliege, Jos D'Haese, Chris Steenwegen, Jeremie Vaneeckhout, Jo Brouns, Jan Jambon, Zuhal Demir, Steven Coenegrachts en Stijn De Roo
2 (2023-2024)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2