Parlementair werk

Na de verkiezingen van mei 2019 startte ik mijn 3e zittingsperiode als Vlaams volksvertegenwoordiger.

Op 12 juli 2019 werd ik verkozen als voorzitter van het Vlaams Parlement. 
De Vlaamse onderhandelaars kwamen op 30 september tot een nieuw Vlaams regeerakkoord en enkele dagen later werden de ministerposten toegewezen. De nieuwe regering legde op 2 oktober 2019 de eed af en nadien bood ik mijn ontslag aan als voorzitter van het Vlaams Parlement en werd ik opgevolgd door Liesbeth Homans. De fractie van de N-VA verkoos mij een dag later tot nieuwe fractievoorzitter van de N-VA in het Vlaams Parlement.

Naast fractievoorzitter ben ik vast lid van de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie en van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In de commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en in de commmissie ter bestrijding van geweldadige radicalisering ben ik plaatsvervangend lid. Tot slot ben ik ook vast lid van de Interparlementaire commissie van de Nederlandse Taalunie.

Als lid van het uitgebreid bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het dagelijks bestuur van het Vlaams Parlement.

Hieronder vind je het overzicht van mijn recentste parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, dan kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar jeroen.pouseele [at] n-va.be.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het Mestdecreet, wat het invoeren van de mogelijkheid om adviescommissies op te richten en de afschaffing van de nutriëntenemissierechten-MVW betreft, en tot wijziging van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat het invoeren van overgangsmaatregelen voor vergunningen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof betreft

van Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts, Steven Coenegrachts, Arnout Coel, Freya Perdaens en Bart Dochy
1296 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van resolutie over de educatieve en informatieve communicatie naar omwonenden en lokale besturen van werken in het kader van natuurbeheerplannen

van Gwenny De Vroe, Piet De Bruyn, Tinne Rombouts, Wilfried Vandaele, Stijn De Roo en Freya Perdaens
1282 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 en tot wijziging van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat de introductie van een geïntegreerde lening betreft

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Mercedes Van Volcem, Inez De Coninck, Joke Schauvliege en Wilfried Vandaele
1230 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector

van Wilfried Vandaele aan minister Benjamin Dalle
3002 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Palingbeheerplan - Stand van zaken

van Wilfried Vandaele aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
560 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Digitale transformatie Vlaamse mediasector - Crossmediaal meetsysteem

van Wilfried Vandaele aan minister Benjamin Dalle (Vraag en antwoord)
90 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Actualiteitsdebat over de uitvoering van het stikstofakkoord

met Tinne Rombouts, Jos D'Haese, Zuhal Demir, Mieke Schauvliege, Chris Janssens, Jo Brouns, Stefaan Sintobin, Gwendolyn Rutten, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Bruno Tobback, Björn Rzoska, Stijn De Roo, Bart Dochy, Chris Steenwegen, Bruno Tobback, Stefaan Sintobin, Tinne Rombouts, Chris Janssens, Wilfried Vandaele, Björn Rzoska, Gwendolyn Rutten, Willem-Frederik Schiltz, Mieke Schauvliege, Jos D'Haese, Jo Brouns, Zuhal Demir, Bruno Tobback, Stefaan Sintobin, Tinne Rombouts, Wilfried Vandaele, Björn Rzoska, Gwendolyn Rutten, Bart Dochy, Mieke Schauvliege, Jos D'Haese, Chris Steenwegen, Zuhal Demir en Stijn De Roo
9 (2021-2022)

Actualiteitsdebat over de uitvoering van het stikstofakkoord

met Tinne Rombouts, Jos D'Haese, Zuhal Demir, Mieke Schauvliege, Chris Janssens, Jo Brouns, Stefaan Sintobin, Gwendolyn Rutten, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Bruno Tobback, Björn Rzoska, Stijn De Roo, Bart Dochy, Chris Steenwegen, Bruno Tobback, Stefaan Sintobin, Tinne Rombouts, Chris Janssens, Wilfried Vandaele, Björn Rzoska, Gwendolyn Rutten, Willem-Frederik Schiltz, Mieke Schauvliege, Jos D'Haese, Jo Brouns, Zuhal Demir, Bruno Tobback, Stefaan Sintobin, Tinne Rombouts, Wilfried Vandaele, Björn Rzoska, Gwendolyn Rutten, Bart Dochy, Mieke Schauvliege, Jos D'Haese, Chris Steenwegen, Zuhal Demir en Stijn De Roo
9 (2021-2022)

Voorstel van decreet tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de Oekraïnecrisis, tot wijziging van het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap en tot wijziging van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 voor leerlingen en studenten die ressorteren onder richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen

van Koen Daniëls, Loes Vandromme, Jean-Jacques De Gucht, Annabel Tavernier, Hilâl Yalçin en Arnout Coel
1240 (2021-2022) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2