Parlementair werk

Na de verkiezingen van mei 2019 startte ik mijn 3e zittingsperiode als Vlaams volksvertegenwoordiger.

Op 12 juli 2019 werd ik verkozen als voorzitter van het Vlaams Parlement. 
De Vlaamse onderhandelaars kwamen op 30 september tot een nieuw Vlaams regeerakkoord en enkele dagen later werden de ministerposten toegewezen. De nieuwe regering legde op 2 oktober 2019 de eed af en nadien bood ik mijn ontslag aan als voorzitter van het Vlaams Parlement en werd ik opgevolgd door Liesbeth Homans. De fractie van de N-VA verkoos mij een dag later tot nieuwe fractievoorzitter van de N-VA in het Vlaams Parlement.

Naast fractievoorzitter ben ik vast lid van de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie en van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In de commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en in de commmissie ter bestrijding van geweldadige radicalisering ben ik plaatsvervangend lid. Tot slot ben ik ook vast lid van de Interparlementaire commissie van de Nederlandse Taalunie.

Als lid van het uitgebreid bureau ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het dagelijks bestuur van het Vlaams Parlement.

Hieronder vind je het overzicht van mijn recentste parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, dan kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar jeroen.pouseele [at] n-va.be.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 8.2.2 van het Energiedecreet, wat de verbouwlening voor werken aan gemene delen betreft

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Inez De Coninck
1515 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de verkoop van in of op appartementsgebouwen of multifunctionele gebouwen opgewekte groene stroom betreft

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Wilfried Vandaele, Tinne Rombouts en Inez De Coninck
1501 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de verplichte installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen op dakoppervlakten betreft

van Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Freya Perdaens, Tinne Rombouts en Wilfried Vandaele
1352 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over het socialemediabeleid van de VRT

van Wilfried Vandaele aan minister Benjamin Dalle
608 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de reële emissies van houtverbranding

van Wilfried Vandaele aan minister Zuhal Demir
714 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de reële emissies van houtverbranding

van Wilfried Vandaele aan minister Zuhal Demir
714 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de vorming van nieuwe duinen en de bescherming ervan

van Mieke Schauvliege aan minister Zuhal Demir
1094 (2022-2023)

Actuele vraag over het capaciteitstarief

van Jos D'Haese aan minister Zuhal Demir
227 (2022-2023)

Actuele vraag over de bezwaarschriften en aangekondigde juridische procedure tegen het stikstofakkoord

van Stefaan Sintobin aan minister Zuhal Demir
217 (2022-2023)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2