Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Marius Meremans, Wilfried Vandaele, Manuela Van Werde op 2 juli 2020, over deze onderwerpen: Openbare omroep, Media, Infografieken

In de nieuwe beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaamse Regering krijgt aandacht voor de Vlaamse identiteit een centrale plaats. Het Vlaams Parlement keurde een resolutie van Vlaams Parlementsleden Marius Meremans, Wilfried Vandaele en Manuela Van Werde daarover goed. De N-VA legt in de …

Door Wilfried Vandaele op 9 juni 2020

De Vlaamse overheid stelt in 2020, 250.000 euro extra ter beschikking van de Intercommunale Kustreddingsdienst (IKWV), die instaat voor de opleidingen en de uitrusting van de redders aan zee. Fractieleider van de N-VA Wilfried Vandaele, tevens burgemeester van De Haan, is de initiatiefnemer van …

Door Wilfried Vandaele op 8 juni 2020

De Vlaamse regering kondigde vandaag extra maatregelen aan om de gevolgen van de Covid-19 crisis voor kwetsbare gezinnen te verzachten. Steden en gemeenten krijgen een eenmalige subsidie van de Vlaamse Regering om in te zetten voor lokale armoedebestrijding en ter ondersteuning van kwetsbare …

Door Wilfried Vandaele op 8 juni 2020

 …

Door Wilfried Vandaele op 23 mei 2020

 …

Door Wilfried Vandaele op 23 mei 2020

Lotte Beckers en Tine Peeters laten een voor- en tegenstander in duel gaan over een hot issue. Deze week: Oostends burgemeester Bart Tommelein wil dat mensen voor bepaalde zones van het strand reserveren. Een goed idee? Reserveren voor een dagje op het strand in De Haan? Zo ver wil Wilfried …