Het rijkswachtgebouw op de Driftweg raakte bij de politiehervorming in 2001 in onbruik en werd sindsdien enkel nog aangewend voor de organisatie van opleidingen en schietoefeningen. 

“Dat het gebouw al meer dan 20 jaar staat te verloederen, is al heel lang een doorn in het oog van onze bevolking. Bij mijn aantreden als burgemeester wou ik absoluut een oplossing voor dat gebouw. Renovatie met het oog op de huisvesting van de wijkagenten, kreeg de voorkeur. Op die manier komt er in het gemeentehuis ook extra ruimte voor de gemeentelijke diensten”, aldus burgemeester en voorzitter van het politiecollege Wilfried Vandaele.

"De doelstelling van het nieuwe wijkkantoor op de Driftweg is dan ook de creatie van een eigentijds politiekantoor dat openheid en toegankelijkheid uitstraalt. Door de architect werden heel wat raampartijen aan het gebouw toegevoegd. Binnenin werden grote landschapsbureaus gecreëerd waardoor bijna alle ruimtes visueel met elkaar verbonden zijn.”, vult korpschef Karin Vanhooren verder aan. 

In het nieuwe wijkkantoor is er naast de wijkpolitie van De Haan tevens het nieuwe lokaal onthaal. Daarnaast wordt ook een vergaderzaal voorzien voor multifunctioneel gebruik, een aantal landschapsbureaus voor de administratieve verwerking door de wijkpolitie en is er de mogelijkheid tot flexwerk voor medewerkers van andere diensten van de politiezone Bredene-De Haan. De interventieploegen blijven gestationeerd in het centraal commissariaat in Bredene. In het nieuwe wijkkantoor worden ook geen cellen voorzien. 

De opdracht voor de renovatie en de herinrichting werd, na een wedstrijd, toegewezen aan architectenbureau Maarten Dobbelaere. Voor de renovatie van gebouw werd een budget uitgetrokken van 1.350.000 euro. De ingebruikname is voorzien in het voorjaar van 2026.