Blikvangers

 • Interview Krant van West-Vlaanderen

  “Waar ik het meest fier op ben? Dat het milieuthema weer een speerpunt is geworden voor mijn partij.” Wilfried Vandaele, de groene jongen van N-VA, neemt in juni afscheid van de nationale politiek. Hij doet dat niet zonder enkele stevige statements te maken.
 • Zuhal Demir komt naar De Haan

  Op zaterdag 3 juni 2023 komt minister Zuhal Demir (N-VA) naar De Haan voor een gespreksavond. Iedereen welkom om 19u30 in zaal d'Annexe (achter het gemeentehuis).
 • Licht op groen voor instrumentendecreet en de bescherming van 12000Ha woonreservegebieden

  Op 8 november 2022 keurde de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement twee decreten goed rond de bouwshift. Voor het eerst wordt met één decreet meer dan 12.000 ha open ruimte, bestemd als woonreservegebied, gevrijwaard van aansnijding. Anderzijds wordt met het instrumentendecreet ook een systeem geïntroduceerd dat zorgt voor een correcte vergoeding van eigenaars wanneer hun gronden herbestemd worden.
 • Ondertunneling Nieuwe Rijksweg

  Al jaren wordt er geopperd dat het een goede zaak zou zijn om de Nieuwe Rijksweg (N34) ondergronds te brengen ter hoogte van het tramstationnetje van De Haan. Nu is daar een doorbraak.
 • Beheersplan Concessie De Haan

  Op 5 mei 2022 kwam Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) de nieuwe beheersplannen voor de Concessie en een huizenrij in de Driftweg ondertekenen.
 • Gemeente stelt hotel ter beschikking van Oekraïense vluchtelingen

  De vluchtelingenstroom die door de oorlogssituatie in Oekraïne ontstaan is, laat niemand onberoerd. Ook de gemeente De Haan geeft gevolg aan de oproep van de Vlaamse overheid om te helpen bij de opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen en zal dat doen op drie vlakken: er huisvesting, financiële steun en het ter beschikking stellen van hulpgoederen.

Nieuws

Door Wilfried Vandaele op 16 februari 2024

N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele neemt afscheid van de nationale politiek - “Bart De Wever zal nooit groene jongen worden” “Waar ik het meest fier op ben? Dat het milieuthema weer een speerpunt is geworden voor mijn partij.” Wilfried Vandaele, de groene jongen van N-VA, neemt in juni afscheid …

Door Wilfried Vandaele op 8 februari 2024

Na mijn interview in Villa Politica over o.a. het landbouwdossier, had Politicoloog Carl Devos enkele lovende woorden. Beelden: Villa Politica - VRT   …

Door Wilfried Vandaele, Jan Jambon, Bart De Wever op 25 januari 2024

Het Vlaams Parlement heeft het stikstofdecreet goedgekeurd. Het initiële decreet werd bijgestuurd op basis van de kritiek van de Raad van State, maar ook nu bleef de context zeer moeilijk, nadat de Raad in een nieuw advies ingaat tegen eerdere rechtspraak van het Europese Hof van Justitie, dat het …

Schrijf je in op mijn nieuwsbrief