Het werd voor Vandaele veel meer dan een ererondje: na de nummers 1 en 2 op de lijst haalde hij als lijstduwer de meeste voorkeurstemmen: 10.945. 

Aangezien er 5 verkozenen waren, hadden 3 medekandidaten dus stemmen uit “de pot” (de “lijststemmen” of bolletjes bovenaan de lijst) nodig om over Vandaele te springen. Dat ging zeer moeizaam: de hele avond was Vandaele virtueel verkozen en het duurde tot het allerlaatste stembureau geteld was voor de vijfde N-VA-kandidaat voldoende uit de pot had om over Vandaele te springen.

“Ik was dus op een haar na alsnog verkozen, hoewel dat niet de bedoeling was”, lacht Vandaele. 

Van alle West-Vlaamse lijstduwers van de verschillende politieke partijen voor het Vlaams Parlement haalt Wilfried Vandaele veruit de meeste voorkeurstemmen.

De N-VA haalt voor het Vlaams parlement in De Haan 32,3%, wat meer is dan in 2019 (toen 30,7 %).  Daarmee is de N-VA in De Haan dus de grootste partij.  “1 op 3 van onze inwoners heeft dus N-VA gestemd”, stelt Vandaele vast. 

“Zoals vooraf aangekondigd, ga ik mij nu volledig toeleggen op mijn burgemeestersambt in De Haan en op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Deze uitslag is voor mijn Lijst Burgemeester, waar naast N-VA’ers  ook mensen met een andere politieke overtuiging deel van uitmaken, alvast bijzonder hoopgevend richting oktober”. De plakploeg van Vandaele bracht zondagmiddag, nog voor de uitslag bekend was, alvast stroken aan op de verkiezingsborden met de tekst “En nu: 300% uw burgemeester”.