Wilfried Vandaele

Wilfried Vandaele werd op 5 juni 1959 geboren in Brugge.

Hij volgde Grieks-Latijnse humaniora aan het St.-Pieterscollege in Blankenberge en werd daarna licentiaat in de Germaanse filologie aan de Universiteit Gent. Aan dezelfde universiteit haalde hij ook de diploma’s van licentiaat in de Pers- en Communicatiewetenschappen en van geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs.

Wilfried Vandaele trouwde in 1986 met Hilde Vanroose, en is de vader van Joris (°1988) en Bart (°1991).

BEROEPSLOOPBAAN

Van 1984 tot 1994 was hij algemeen secretaris van de Stichting Algemeen-Nederlands Congres(ANC), een overlegplatform van Nederlandse en Vlaamse verenigingen en instellingen. Het ANC had een brede waaier van Nederlands-Vlaamse werkgroepen: economie, leefmilieu, buitenlands beleid, vredesproblematiek, migrantenbeleid, volkscultuur enz. Vandaele was er o.m. initiatiefnemer van een van de eerste Europese Interregprojecten: “Buren”, een databank met periodiek informatieblad voor grensoverschrijdende activiteiten op alle mogelijke terreinen.

In 1994 werd Wilfried Vandaele communicatieverantwoordelijke en woordvoerder van de Vlaamse Milieumaatschappij. Hij bleef dat tot 1998. Als overheidsinstelling onderzoekt de VMM o.m. de kwaliteit van de waterlopen, van het zwemwater in vijvers en aan de kust, inventariseert ze de lozingen in het water en de uitstoot in de lucht door de industrie, de landbouw en de gezinnen, informeert ze over de ozonproblematiek, stelt ze de investeringsprogramma’s voor Aquafin en voor de rioleringen op. Vandaele was er verantwoordelijk voor de externe communicatie (woordvoerderschap, publicaties, campagnes, publieksbeurzen…), de interne communicatie en de milieu-educatie (ook internationaal).

In 1998 vroeg toenmalig minister-president Van den Brande Vandaele de functie op te nemen van eerste algemeen secretaris van de Commissie voor het nieuwe Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland. Van 1987 tot 1995 was Vandaele lid geweest van de Commissie ter Uitvoering van het Belgisch-Nederlands Cultureel Verdrag (aanvankelijk onder het voorzitterschap van Johan Fleerackers en Maarten Mourik), en als zodanig mede-auteur van het in 1995 ondertekende Vlaams-Nederlands Cultureel Verdrag. De Commissie adviseert de Nederlandse en de Vlaamse regering over de samenwerking op het gebied van welzijn, cultuur, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, media…

Vandaele was de penhouder voor de rapporten (in 1992 en 2002) die leidden tot de oprichting van het Nederlands-Vlaams Centrum voor Europa “de Buren”in Brussel, dat in juni 2004 de deuren opende naast de Muntschouwburg.

Door de jaren heen publiceerde Wilfried Vandaele in o.a. De Standaard, De Standaard der Letteren, Ons Erfdeel, Nationaal Biografisch Woordenboek, Jaarboek Vlaamse Beweging, Jaarboek Vlaamse Literatuur, Flanders, Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Nieuw Vlaanderen, Vlaanderen Morgen.

Hij was tussen 1984 en 1989 eindredacteur van Neerlandia, en tussen 1984 en 1994 van de ANC-Nieuwsbrief. Hij was stichter-hoofdredacteur van het grensoverschrijdende tijdschrift Buren (1992-1994) en van CVN-Nieuwsbrief (1999-2009).

In 1983 gaf het Cultureel Documentatiecentrum van de Universiteit Gent de biografie “Floris Couteele” uit. In 1984 verscheen bij uitgeverij De Nederlanden “Wij, 30 jaar VU-pers doorgelicht”. “Euroforie, Eurofobie?” verscheen in 1989 bij uitgeverij Davidsfonds. Hij schreef ook enkele inventariserende overzichten van Nederlands-Vlaamse samenwerkingsinitiatieven.

Wilfried Vandaele gaf tientallen lezingen en gastcolleges in Nederland en Vlaanderen, doorgaans over internationale betrekkingen, Nederlands-Vlaamse samenwerking en Europees beleid.

Vandaele schreef scenario’s voor audiovisuele producties als “Frans en Els sparen water”(1996) en “Frans spaart de lucht”(1997). Hij is ook auteur van talrijke informatieve brochures i.v.m. milieuthema’s.

Tussen 1995 en 1998 werkte hij een milieu-educatief pakket uit voor lager en middelbaar onderwijs over de thema’s water en lucht. Centrale figuur is de “vliegende vis” Floepje. Nadat het project werd overgenomen door Zuid-Afrika en Cyprus, werkte hij het project op verzoek van de Europese Commissie in 2002-2003 ook uit voor Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, Italië, Nederland, Ierland, Bulgarije, Hongarije, Roemenië, Estland en Slovenië. Zo kwam het pakket beschikbaar in 10 talen en in 14 landen.

Voor zijn inzet op het gebied van de internationale samenwerking kreeg hij in 1995 de titel van “Europees Eresenator” van de Beweging voor de Verenigde Staten van Europa. In 1996 verleende de Nederlandse Koningin Beatrix hem de titel van Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

POLITIEKE LOOPBAAN

Vandaele werd in 1979 actief in de Volksunie.  Op gemeentelijk vlak was hij in 1982 mede-oprichter van de lokale lijst “De Haan 2000” (later “Samen”), die mensen van verschillende politieke en filosofische overtuigingen samenbracht rond een gemeenschappelijk programma. Sinds 1988 is hij onafgebrokengemeenteraadslid-fractievoorzitter voor “Samen” in De Haan.

Van 1 januari 2006 tot 1 januari 2013 was hij schepen in De Haan, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Cultuur, Bibliotheek, Onderwijs, Speelpleinwerking en Buitenschoolse Opvang, Jeugd, Erfgoed, Informatie.

Intussen was hij in 1994 ook provincieraadslid - en later fractievoorzitter –geworden voor de VU (later N-VA) in West-Vlaanderen. Hij bleef dat tot 2009 en was lid van het Bureau van de provincieraad tussen 2000 en 2009. Hij moest ontslag nemen als provincieraadslid toen hij op 13 juli 2009 de eed aflegde alsVlaams volksvertegenwoordiger. In het Vlaams parlement werd hij lid van de Commissie Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu, Onroerend Erfgoed en van de Commissie Cultuur, Sport, Jeugd en Media.

Tevens was hij voorzitter van de Interparlementaire Commissie voor de Nederlandse Taalunie, waardoor hij de vinger aan de pols van de Nederlands-Vlaamse samenwerking kon houden.

Op 9 januari 2013 werd Wilfried Vandaele gemeenschapssenator, in opvolging van Bart De Wever, die burgemeester werd van Antwerpen.

In de senaat was Vandaele effectief lid van de Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden en plaatsvervangend lid van de Commissie voor de Buitenlandse Zaken en voor de Landsverdediging.

Na de verkiezingen van 25 mei 2014, legde Wilfried Vandaele opnieuw de eed af als Vlaams volksvertegenwoordiger en werd hij ook aangeduid als ondervoorzitter van het Vlaams Parlement.  Daarnaast werd hij door de N-VA-fractie ook aangeduid als deelstaatsenator en zetelde hij ook verder in de hervormde Senaat. 

In het Vlaams parlement bleef hij vast lid in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media en de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke ordening, Energie en Dierenwelzijn. Hij was tevens plaatsvervangend lid in de Commissie Landbouw en Visserij. Op 13 oktober 2014 werd Vandaele ook voorgedragen als nieuwe voorzitter van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie.

In de senaat zetelde Wilfried Vandaele in de Commissie voor Instituionele Aangelegenheden en de Commissie transversale aangelegenhegen. 

Toen hij in 2009 parlementslid werd, nam Vandaele ontslag als voorzitter van het College van Toezicht van Centrum voor Informatica (Cevi), als lid van de Museumraad van het Kunstmuseum aan Zee (Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Stad Oostende), van de Scheldemondraad, samenwerkingsverband tussen West- en Oost-Vlaanderen en Zeeland, en van de algemene vergadering van de stichting Lodewijk de Raet.

Op 1 januari 2019 werd Wilfried Vandaele burgemeester van De Haan en nam hij ontslag als senator. 

Bij de parlementsverkiezingen van 26 mei 2019 stond Wilfried Vandaele op de 4e plaats van de lijst voor het Vlaams Parlement en haalde 13.583 voorkeurstemmen, 3e meest van de lijst.

Vandaele werd dus opnieuw verkozen tot Vlaams volksvertegenwoordiger en startte daarmee zijn 3e zittingsperiode.

Op 12 juli werd Vandaele door het Vlaams Parlement aangeduid als voorzitter van het Vlaams Parlement. 

De Vlaamse onderhandelaars kwamen op 30 september tot een nieuw Vlaams regeerakkoord en enkele dagen later werden de ministerposten toegewezen. De nieuwe regering legde op 2 oktober 2019 de eed af in de handen van parlementsvoorzitter Wilfried Vandaele, die vervolgens zijn ontslag aanbood en zich liet opvolgen door Liesbeth Homans. 
De fractie van de N-VA verkoos de dag nadien Vandaele tot nieuwe fractievoorzitter van de N-VA in het Vlaams Parlement. 

Wilt u meer weten? Klik dan hier voor meer informatie!

Politiek curriculum:

Gemeenteraadslid in De Haan en fractievoorzitter (1988- ...)
Provincieraadslid West-Vlaanderen (fractievoorzitter) (1994-2009)
Schepen van Ruimtelijke Ordening, Cultuur en Onderwijs (2006- 2013)
Burgemeester De Haan (2019-...)
Vlaams Volksvertegenwoordiger (2009-...)
Gemeenschapssenator (2013 - 2014)
Deelstaatsenator (2014- 2019)
Lid van de Partijraad N-VA

Studies:

Licentiaat Germaanse Filologie
Licentiaat Pers- en Communicatiewetenschappen

Beroep:

Algemeen secretaris Algemeen-Nederlands Congres (1984-1994)
Communicatieverantwoordelijke Vlaamse Milieumaatschappij (1994-1998)
Algemeen secretaris Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland (1998-2009)

Maatschappelijk engagement:

Actief in de milieu- en vredesbeweging en in culturele organisaties

NieuwsbrievenPDF icon Mei 2022
PDF icon Januari 2022

PDF icon Oktober 2021
PDF icon Mei 2021
PDF icon Februari 2021
PDF icon Nieuwjaarswensen 2021

PDF icon Oktober 2020
PDF icon Juni 2020
PDF icon Februari 2020
PDF icon Nieuwjaarswensen 2020

PDF icon Oktober 2019
PDF icon Verkiezingen 2019
PDF icon Mei 2019
PDF icon Januari 2019

PDF icon November 2018
PDF icon Juli 2018
PDF icon Maart 2018
PDF icon Januari 2018


PDF icon December 2017
PDF icon November 2017
PDF icon Oktober 2017
PDF icon Juli 2017
PDF icon Mei 2017
PDF icon Maart 2017
PDF icon Januari 2017.pdf


PDF icon November 2016
PDF icon September 2016
PDF icon Mei 2016
PDF icon Februari 2016

November 2015
September 2015
Juli 2015
April 2015
Maart 2015
Februari 2015
Januari 2015

December 2014
Oktober 2014
Augustus 2014
Juli 2014
Mei 2014
April 2014
Februari 2014
Januari 2014

December 2013
November 2013
Oktober 2013
September 2013

Medewerkers

Jeroen Pouseele

Parlementair medewerker