Nieuws over dit onderwerp

Vlaams Parlement keurt nieuw decreet woonreservegebieden en instrumentendecreet goed

Deze namiddag keurde het Vlaams Parlement een nieuw decreet rond de woonreservegebieden en het instrumentendecreet goed. Vlaams parlementsleden en initiatiefnemers Wilfried Vandaele (N-VA), Tinne …

Licht op groen voor bouwshift: meer dan 12.000 ha open ruimte gevrijwaard

De commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement keurde twee decreten goed rond de bouwshift. Meer dan 12.000 ha open ruimte, bestemd als woonreservegebied, wordt zo gevrijwaard. Met …

Wilfried Vandaele debatteert in Terzake over stikstof: “Een complex probleem waar we moeten zien uit te geraken”

“Er is absoluut rechtszekerheid nodig, voor de landbouw en ook voor de andere sectoren.” Fractievoorzitter in het Vlaams Parlement Wilfried Vandaele ging in Terzake in debat over de actuele …