Nieuws over dit onderwerp

Oost-Europese stroperij rukt op, maar vertaalt zich niet in processen-verbaal

Op 24 april hield de commissie leefmilieu een hoorzitting over stroperij. Het Agentschap voor Natuur en Bos stelde op basis van haar vaststellingen dat stroperij nogal meevalt en vermoedelijk niet zo …

Verpakkingssector komt op vraag van de N-VA met eigen afvalplan

In de discussie over plastic, zwerfvuil en ander afval en over statiegeld heeft de N-VA steeds aangedrongen op meer duidelijkheid, over bijvoorbeeld de kostprijs voor de consument. De N-VA bepleitte …

Bedrijven op de rem in plasticplan

De verpakkingsindustrie heeft zelf een plan klaar om het gebruik van plastic terug te dringen en zwerfvuil aan te pakken. Alleen getuigt dat van een stuitend gebrek aan ambitie.  De strijd tegen …