Nieuws over dit onderwerp

Licht op groen voor bouwshift: meer dan 12.000 ha open ruimte gevrijwaard

De commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement keurde twee decreten goed rond de bouwshift. Meer dan 12.000 ha open ruimte, bestemd als woonreservegebied, wordt zo gevrijwaard. Met …

Wilfried Vandaele debatteert in Terzake over stikstof: “Een complex probleem waar we moeten zien uit te geraken”

“Er is absoluut rechtszekerheid nodig, voor de landbouw en ook voor de andere sectoren.” Fractievoorzitter in het Vlaams Parlement Wilfried Vandaele ging in Terzake in debat over de actuele …

Afvalwaterleiding op strand De Haan

In opdracht van de gemeente De Haan start Farys op maandag 18 januari met de aanleg van een persleiding op het strand van De Haan. Dat is enkele weken vroeger dan aanvankelijk gepland. Die leiding …