De rioleringsgraad in Vlaanderen bedraagt op dit moment 88%. Het gevolg is dat nog te veel ongezuiverd afvalwater wegstroomt naar de waterlopen: beekjes, vijvers, rivieren en de zee. Dat is mede de oorzaak dat slechts 1 van de 195 waterlopen in Vlaanderen in goede staat is. Om die waterkwaliteit grondig te verbeteren maakt minister Demir dit jaar 122 miljoen euro vrij. “Elke gemeente in Vlaanderen kon in aanmerking komen voor maximum 2 projecten. Maar liefst 183 projecten over 129 gemeenten heen werden finaal geselecteerd voor financiële steun vanuit Vlaanderen.  In West-Vlaanderen gaat het om 36 projecten in 26 verschillende gemeenten”, weet Wilfried Vandaele.

Vlaanderen kan enkel lokale besturen financieel ondersteunen

De meeste investeringen zullen gaan naar de uitbouw van rioleringen en ook individuele zuiveringsprojecten werden opgenomen. Daarbij ligt de focus op de verbeteringen van de waterkwaliteit en het verhogen van de zuiveringsgraad. Rioleringsprojecten die enkel bestaande riolen vernieuwen kwamen in deze ronde niet in aanmerking.  “Dat er ieder jaar massa’s veel liters afvalwater wegstromen richting onze kostbare en kwetsbare natuur, kan niet blijven duren. Vlaanderen is zelf geen rioolbeheerder en kan dus enkel de lokale besturen financieel ondersteunen zodat investeringen sneller plaatsvinden. De budgetten die onze minister Zuhal Demir daarvoor uittrok de voorbije jaren waren nog nooit zo hoog”, verduidelijkt volksvertegenwoordiger Vandaele.

We blijven ook kijken ook naar de lokale bestuurders om een versnelling hoger te schakelen. Ook zij moeten een tandje bijsteken om een goede waterkwaliteit en gezond leefmilieu te garanderen in het belang van hun inwoners”, besluit minister Zuhal Demir. 

Onderwerpen