Burgemeester Wilfried Vandaele: “Onze gemeente ondertekende het Lokaal Energie en Klimaat Pact (LEKP). Aan dit pact zijn heel concrete doelstellingen gekoppeld op vlak van vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Het is de bedoeling die tegen 2030 te verwezenlijken. Eén van deze doelstellingen is het aanplanten van één boom per inwoner”.  

Daarom kocht de gemeente nu 485 nieuwe bomen aan die worden geplant op het openbaar domein.   

Schepen voor Leefmilieu Hilde Dhont: “Op heel wat locaties worden extra bomen aangeplant en dode bomen vervangen.  Afhankelijk van de locatie kiezen we voor specifieke boomsoorten. Zo komen er in het Sparrenbospad bijvoorbeeld 51 nieuwe bomen die relatief klein blijven en een smalle kroon hebben. In de Concessie worden dan weer een 90-tal knotpopulieren aangeplant. Ook parkdomein La Potinière  krijgt een verjongingskuur. Een zestal bomen met acuut valgevaar weken hier voor een aanplant van ongeveer 25 nieuwe bomen. Bij de wegeniswerken aan de Vosseslag zijn 112 nieuwe bomen aangeplant en ook in de bijna afgewerkte verkavelingen zijn dit voorjaar nieuwe bomen aangeplant.” 

Inwoners kunnen trouwens zelf ook een bijdrage leveren. Mensen die onlangs nieuwe bomen aangeplant hebben op hun eigen perceel kunnen dat registeren op de website www.groenblauwpeil.be en zo helpen om de doelstelling van één nieuwe boom per inwoner tegen 2023 te halen.