Nieuws over dit onderwerp

Statiegeld mondt uit in politiek steekspel

Het anders soms geesteloze Vlaams Parlement was gisteren het toneel voor een geslepen tactisch steekspel. Minister van Omgeving en Natuur Joke Schauvliege (CD&V) stelde er haar veelbesproken …

Poldergraslanden niet uitsluiten van landbouwsubsidie

“ De landbouwer zou beloond moeten worden als hij natte poldergraslanden in stand houdt, en niet bestraft ”, bepleitte Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) in de Commissie Landbouw …

Verdroging in de polders

Door de opeenvolgende jaren van droogte in Vlaanderen hebben de broedvogels in de polders ook in 2017 een rampzalig broedseizoen gekend. De verdroging in de polders kon deels gecompenseerd worden …