Vandaele: “De hoeveelheid stikstof in ons milieu moet omlaag. Europa dringt daar al jaren op aan. Als er geen maatregelen komen, zal Vlaanderen geen enkele vergunning meer kunnen uitreiken. Niet voor de landbouw, maar ook niet voor wegen- of huizenbouw of voor industrie. Nederland heeft dat meegemaakt”.

Vooral ammoniak, grotendeels afkomstig van de landbouw, heeft een negatieve invloed op natuurgebieden in de buurt. Met een budget van 3,5 miljard euro biedt het stikstofplan de kans aan de zwaarste vervuilers om zich te laten uitkopen. Ze krijgen tot 130% van de waarde van hun bedrijf. Jonge boeren krijgen 65% subsidie om investeringen te doen die stikstof beperken.  Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, ook nog eens goed voor 1,6 miljard euro, bevat onder andere een extra bescherming voor onze poldergraslanden.

Vandaele: “Sommigen beweren dat de voedselvoorziening in het gedrang komt, maar dat is onzin. We produceren 2,5 keer zoveel varkens dan we zelf opeten en 2 keer zoveel kippen. Van de 4 miljoen ton aardappelen die we produceren, eten we maar een paar procent zelf op. We voeren dus veel uit, en dat mag. Maar binnen de milieunormen. Wij hopen dat de jonge boeren door het stikstofplan meer toekomstperspectief en meer rechtszekerheid krijgen”.

Onderwerpen