Op het grondgebied van de gemeente De Haan is er vrijwel geen ambachtelijke zone. Enkel in Wenduine, maar die zone is aan de straatzijde al jaren volledig ingevuld.

Door het onoordeelkundig aansnijden van de zone destijds, ligt er achteraan wel nog een stuk dat op het gewestplan als “ambachtelijke zone” is ingekleurd, maar dat stuk is niet bereikbaar, tenzij via de bestaande bedrijven aan de straatzijde.

Burgemeester Wilfried Vandaele: “Dat achterliggen de stuk is vandaag een laaggelegen weiland met nogal wat natuurwaarde. Ook voor de Westhinderwijk is het een goede zaak dat de ambachtelijke zone niet naar achteren wordt uitgebreid.

Omdat tal van zelfstandigen in de gemeente toch op zoek zijn naar bergruimte, werkte Vandaele een andere oplossing uit.

Wilfried Vandaele: “Al 5 jaar lang bereiden we een “planologische ruil voor”. Het huidige weiland achteraan, dat vandaag de bestemming “ambachtelijke zone” heeft, zal de bestemming “landbouwgebied” krijgen. Het stuk landbouwgebied links van de firma Dhoore, wordt ambachtelijke zone. Zo kunnen we aan de straatzijde een gebouw plaatsen met verschillende units erin. Onze plaatselijke zelfstandigen kunnen zo’n unit huren of kopen. Zo bieden we eindelijk een oplossing voor onze schilders, timmerlieden, electriciens…die ruimte zoeken.

Zo’n planologische ruil is in De Haan nog nooit gebeurd. Het is een ingewikkeld proces, dat veel tijd en energie vraagt. “Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) dat alles mogelijk moet maken, gaat zeer binnenkort in openbaar onderzoek, maar de instanties van wie we een akkoord moesten hebben, hebben intussen dat akkoord gegeven. Ik hoop dus dat dit plan nog dit jaar afgewerkt wordt. Dan komt er op 1,3 ha ruimte voor een 18-tal bedrijven. Die moeten wel een band hebben met de gemeente, niet om het even wie zal zich daar kunnen vestigen”, aldus Wilfried Vandaele.