Nieuws over dit onderwerp

Kwaliteit water boert achteruit

Mestactieplan zet geen zoden aan de dijk: nitraatwaarden in Vlaamse rivieren hoger dan voorheen. Er zit te veel mest in de Vlaamse rivieren. De waterkwaliteit ging er het voorbije jaar zelfs nog …

Bemesting doet waterkwaliteit weer dalen

In een kwart van de meetpunten voor de waterkwaliteit is de waarde voor nitraat overschreden. Na een jarenlange stagnatie gaat het de verkeerde kant op met het oppervlaktewater in Vlaanderen …

Poldergraslanden niet uitsluiten van landbouwsubsidie

“ De landbouwer zou beloond moeten worden als hij natte poldergraslanden in stand houdt, en niet bestraft ”, bepleitte Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) in de Commissie Landbouw …