Nieuws over dit onderwerp

Bemesting doet waterkwaliteit weer dalen

In een kwart van de meetpunten voor de waterkwaliteit is de waarde voor nitraat overschreden. Na een jarenlange stagnatie gaat het de verkeerde kant op met het oppervlaktewater in Vlaanderen …

Poldergraslanden niet uitsluiten van landbouwsubsidie

“ De landbouwer zou beloond moeten worden als hij natte poldergraslanden in stand houdt, en niet bestraft ”, bepleitte Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) in de Commissie Landbouw …

Vandaele: “Regering moet regeling blijvend grasland herbekijken”

Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) vraagt dat de Vlaamse Regering zich zo snel mogelijk beraadt over de regeling voor “blijvend grasland”. Uit cijfers die Groen-parlementslid …