N-VA zet mee in op sterk Vlaams klimaatbeleid

Door Wilfried Vandaele, Andries Gryffroy op 24 november 2016, over deze onderwerpen: Energieprijzen, Energiebeleid, Leefmilieu, Klimaat, Landbouw
N-VA zet mee in op sterk Vlaams klimaatbeleid

De N-VA heeft over meerderheid en oppositie heen een akkoord bereikt over een Vlaamse klimaatresolutie. Daarin reiken alle betrokken partijen - N-VA, CD&V, Open Vld, Groen en sp.a - de Vlaamse Regering tal van ambitieuze, concrete maatregelen aan om het Vlaamse klimaatbeleid te versterken. “De opwarming van de aarde doet de zeespiegel stijgen en bedreigt onze gezondheid. Als we onze kinderen nog een toekomst willen bieden, moeten we werken aan een koolstofarme samenleving”, verklaart Vlaams Parlementslid en klimaatspecialist Wilfried Vandaele. “Burgers, bedrijven, overheden: klimaat is een zaak van en voor iedereen”,  vult zijn collega, energiespecialist Andries Gryffroy, aan. “Een klimaatbeleid ontwikkel je niet zonder een breed draagvlak.”

Ruimtelijke ordening, omgeving en natuur zijn voor de N-VA een cruciale schakel in een efficiënt klimaatbeleid. Vandaag is 33 procent van ons grondgebied al aangesneden voor bebouwing, wegen en zo meer. En elke dag komt daar nog zes hectare bij. Dat moet zo snel mogelijk naar beneden, en uiteindelijk tot nul worden teruggebracht. “We moeten in de eerste plaats aan ‘inbreiding’ doen”, legt Vandaele uit. “Dat wil zeggen: extra woningen toelaten in bestaande kernen en leegstaande panden herbestemmen. Slecht gelegen percelen, omdat ze bijvoorbeeld kunnen overstromen of slecht ontsloten zijn, snijden we niet aan. Uiteraard vergoeden of compenseren we dan wel de eigenaars.” Vandaele kijkt ook naar de land- en tuinbouwsector: “Weiland houdt CO2 vast, en daarmee alleen al kunnen landbouwers de klimatologische voetafdruk helpen verkleinen. Maar ze kunnen ook hernieuwbare energie produceren en zich toeleggen op alternatieve eiwitbronnen.”

Naast maatregelen in die beleidsdomeinen zijn er nog een pak andere voorstellen, zoals de doelstelling om in Vlaanderen meer hernieuwbare energie op te wekken en komaf te maken met wagens op diesel of benzine en verwarmingsketels op stookolie. Er komt ook meer aandacht voor de fiets. En vanaf 2019 mag De Lijn alleen nog elektrische, hybride of waterstofbussen aankopen.

Ambitieus én haalbaar

De prijs die bedrijven aan Europa moeten betalen om CO2 te mogen uitstoten, is ook te laag. “Een meer robuuste prijs zal investeringen stimuleren ten gunste van het klimaat. We moeten natuurlijk wel onze concurrentiepositie vrijwaren in onze open economie”, stelt Andries Gryffroy. “Daarom moeten we vooral zoeken naar Europese oplossingen, maar tegelijk de gemaakte afspraken naleven.”

Wilfried Vandaele benadrukt ten slotte dat de voorgestelde maatregelen niet alleen ambitieus zijn maar ook haalbaar: “Enerzijds willen wij dat Vlaanderen in de kop van het peloton fietst, anderzijds willen wij ook niet lek rijden.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is