Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Wilfried Vandaele op 17 mei 2018, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Natuur, Afvalbeleid

Het anders soms geesteloze Vlaams Parlement was gisteren het toneel voor een geslepen tactisch steekspel. Minister van Omgeving en Natuur Joke Schauvliege (CD&V) stelde er haar veelbesproken Verpakkingsplan voor, dat onder meer voorziet in de invoering van statiegeld op blikjes en petflessen. Een …

Door Wilfried Vandaele op 1 maart 2018, over deze onderwerpen: Landbouw, Leefmilieu, Natuur

“ De landbouwer zou beloond moeten worden als hij natte poldergraslanden in stand houdt, en niet bestraft ”, bepleitte Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) in de Commissie Landbouw van het Vlaams Parlement. Het was Vandaele ter ore gekomen dat weilanden die lange tijd onder water …

Door Wilfried Vandaele op 24 januari 2018, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Natuur

Door de opeenvolgende jaren van droogte in Vlaanderen hebben de broedvogels in de polders ook in 2017 een rampzalig broedseizoen gekend. De verdroging in de polders kon deels gecompenseerd worden door het plaatsen van pompen in enkele belangrijke gebieden zodat het waterpeil plaatselijk verhoogd …

Door Wilfried Vandaele op 15 juni 2017, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Natuur

Recent kon ik nu nog melden dat de Vlaamse regering, in uitvoering van het regeerakkoord, eindelijk een oplossing had gevonden om 12.500 ha van de waardevolste “zonevreemde bossen” extra te beschermen. 64.000 ha bos zijn in Vlaanderen “zonevreemd”, d.w.z. dat ze niet in natuur- of bosgebied liggen, …

Door Wilfried Vandaele op 19 mei 2017, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Natuur

Of het nu over de bescherming van bossen, klimaat of dieren gaat: steeds vaker valt op hoe N-VA de groene kaart trekt. "Je kan niet van Vlaanderen houden en tegelijk het milieu teloor laten gaan', legt Wilfried Vandaele uit. "Maar wij willen in niemands zakken zitten." "Oei oei, gaat u ons nog …

Door Wilfried Vandaele op 13 april 2017, over deze onderwerpen: Landbouw, Leefmilieu, Natuur

Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) vraagt dat de Vlaamse Regering zich zo snel mogelijk beraadt over de regeling voor “blijvend grasland”. Uit cijfers die Groen-parlementslid Caron opvroeg, blijkt die oppervlakte immers drastisch terug te lopen. Om inkomenssteun van Europa te …