Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Wilfried Vandaele op 27 mei 2022, over deze onderwerpen: Vlaanderen-Nederland

Recentste nummer van tijdschrift “De Lage Landen” (vroeger “Ons Erfdeel”) brengt een gesprek over Nederlands-Vlaamse samenwerking. Tijdschrift: De Lage Landen …

Door Wilfried Vandaele op 28 december 2017, over deze onderwerpen: Taal, Vlaanderen-Nederland

"Wie bij ons Nederlands leert, moet beseffen dat Nederlands geen ‘kleine’ taal is”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele. Lees hierover meer in het nieuwe NVA-magazine van december 2017. (Op de coverfoto met Vlaams minister-president Geert Bourgeois)   …

Door Wilfried Vandaele op 4 december 2017, over deze onderwerpen: Taal, Vlaanderen-Nederland

De ondersteuning van 600 docenten Nederlands in het buitenland is buitengewoon belangrijk. Dat zegt Wilfried Vandaele, Vlaams parlementslid voor de N-VA en voorzitter van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie. Hij reageert daarmee op de publicatie van het rapport "De staat van …

Door Wilfried Vandaele op 15 oktober 2015, over deze onderwerpen: Vlaanderen-Nederland

Vandaag spreekt Mark Rutte, de Nederlandse minister-president, het Vlaams Parlement toe.  Goed dat de politieke wereld zich nog eens duidelijk uitspreekt voor een hechtere samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Door Wilfried Vandaele (N-VA), voorzitter Interparlementaire Commissie …

Door Wilfried Vandaele op 14 oktober 2014, over deze onderwerpen: Cultuur, Vlaanderen-Nederland

Gisteren vergaderde de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie in Brussel. Het Taalunieverdrag werd ondertekend door Nederland en België in 1980 en bepaalt dat Nederland en Vlaanderen voortaan een gezamenlijk beleid zouden voeren wat taal en letteren betreft. Bijvoorbeeld dat er één …

Door Wilfried Vandaele op 4 juli 2014, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Vlaanderen-Nederland

Wilfried Vandaele verzette zich destijds heftig tegen het schrappen van de Beneluxtrein, de verbinding tussen Brussel en Amsterdam.  Hij bleef ijveren voor een vlotte en snelle verbinding tussen beide hoofdsteden. Blijkbaar komt die er nu opnieuw. De Volkskrant (3 juli 2014) verwijst naar de nieuwe …