Fouten moeten uit boskaart

Door Wilfried Vandaele op 17 mei 2017, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Leefmilieu
Bos

De nieuwe kaart van de beschermde zonevreemde bossen veroorzaakt grote onrust bij de eigenaars van bouwgronden. De N-VA heeft de bevoegde Vlaamse minister Joke Schauvliege (CD&V) altijd gesteund om extra bos te beschermen, maar de fouten in de voorlopig goedgekeurde boskaart moeten eruit. Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele eist duidelijkheid: “De N-VA wil dat minister Schauvliege de betrokken eigenaars verwittigt over het lopend openbaar onderzoek. Ze kan daarvoor alvast een beroep doen op de gemeenten.”

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), dat onder de bevoegdheid van minister Schauvliege valt, maakte een kaart op met 12.300 hectare aan bos die de regering extra wil beschermen. Maar al voor de start van het openbaar onderzoek was het duidelijk dat die fouten bevatte. “Een kaart is een momentopname, waardoor er altijd een zekere foutenmarge is. Maar de minister en haar diensten hebben ruimschoots de tijd gehad om een degelijke kaart te maken”, vindt Vandaele. “Je zou dan toch mogen verwachten dat de fouten beperkt zijn.”

Eigenaars verwittigen over openbaar onderzoek

De N-VA heeft altijd al het belang van een openbaar onderzoek beklemtoond, precies om eventuele fouten uit de kaart te halen. Vandaele maant de minister dan ook aan om een informatiecampagne op te starten, zodat iedere eigenaar van wie het perceel ten onrechte op de kaart staat, een bezwaar kan indienen in het kader van dat openbaar onderzoek. “Op vraag van de minister zouden de gemeenten de eigenaars van de bewuste percelen ook individueel moeten verwittigen”, besluit hij.

Voor de percelen die uiteindelijk toch beschermd blijven, is er een procedure voorzien die de eigenaar recht geeft op een schadevergoeding.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is