Burgemeester Wilfried Vandaele, tevens bevoegd voor Ruimtelijke Ordening: “Toen ik in 2007 schepen van Ruimtelijke Ordening was, had de toenmalige eigenaar plannen om het hotel om te vormen tot appartementen. Ik heb me daar toen tegen verzet omdat ik het hotel, op die uitzonderlijke locatie, wou behouden. Het schepencollege steunde mij daarin.” 

In die periode ging ook het Post Hotel op het einde van de dijk van Wenduine, eveneens een toplocatie, onder de sloophamer. De gemeente bereidde toen een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) voor om de hotelfuncties op de dijk te verankeren. In de laatste rechte lijn zou dit BPA sneuvelen door druk van eigenaars en promotoren op de politici.

Vandaele: “Ik overtuigde de toenmalige eigenaar er uiteindelijk van om het Beach Hotel als hotel te behouden en hij verkocht het gebouw aan een nieuwe uitbater. Die was bijzonder blij met het behoud van de hotelfunctie. Het is dus echt wel zuur dat die nieuwe eigenaar nu, dertien jaar later, zelf de zaak wil omvormen naar appartementen. Het uitzicht van het gebouw blijft weliswaar behouden, want het pand zit in beschermd dorpsgezicht, maar de functie verandert en dat zint ons niet.” 

Toen de promotor die het hotel nu wil omvormen een tijd geleden zijn plannen uiteenzette aan de gemeente, kreeg die onmiddellijk als antwoord dat de gemeente zich met hand en tand zou verzetten tegen de omvorming naar appartementen van het hotel. Maar in tegenstelling tot de vorige eigenaar, houdt de nieuwe eigenaar blijkbaar geen rekening met de wens van het gemeentebestuur. Hij heeft een bouwvergunning aangevraagd voor appartementen en het schepencollege heeft die geweigerd. De promotor ging in beroep bij de deputatie van West-Vlaanderen en die heeft de vergunning wél verleend. Tegen het standpunt in van de eigen Provinciale Omgevingsambtenaar in trouwens, die akkoord ging met het gemeentebestuur. 

Wilfried Vandaele: “Wij laten het hier niet bij een gaan een trapje hoger: wij gaan in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen in Brussel. Straks houden we in De Haan Centrum nog maar één hotel over op de dijk, en één in Wenduine. Voor een kustgemeente vind ik dat bedroevend”.