Vlaanderen telt alles samen 13.551 beschermde erfgoedsites. Dat kunnen monumenten zijn maar evengoed landschappen of stads- en dorpsgezichten. Voor die verschillende erfgoedsites zijn er ook verschillende vormen van bescherming mogelijk: bescherming als monument, als landschap, als stads- of dorpsgezicht, als archeologische site, als varend erfgoed, en zo meer.

Bescherming opheffen

Evenzo bestaan er ook verschillende vormen van opheffing van die bescherming. In de meeste gevallen (84) ging het tot dusver om de opheffing van een bescherming als monument. In twintig dossiers ging het om de opheffing van een bescherming als cultuurhistorisch landschap. “Maar die cijfers zeggen ook niet alles”, merkt Vandaele op, “want soms gaat het om de gedeeltelijke opheffing van een bescherming, bijvoorbeeld omdat een deel van een gebouw geen historische waarde heeft. Soms wordt na de opheffing een nieuwe bescherming opgelegd, soms was er ook sprake van een dubbele bescherming. Soms moet iets verdwijnen voor werken van algemeen belang of omdat het zich in slechte staat bevindt en een gevaar vormt voor de omgeving. Soms ook wordt de bescherming opgeheven na een uitspraak van de Raad van State . En ten slotte gebeurt het ook dat een monument verdwijnt door brand of storm en men besluit om het niet meer opnieuw op te richten. Om die reden is door de jaren heen van 38 molens al de bescherming opgeheven. Maar dat  er in al die jaren op 13.551 beschermingen in Vlaanderen nog maar 122 zijn opgegeven, stelt mij in elk geval gerust“, besluit Vandaele.