Krijtlijnen nieuwe VRT: “Efficiënter, compacter en kostenbewust”

Door Wilfried Vandaele op 8 juli 2015, over deze onderwerpen: Media, Openbare omroep

De toekomstige VRT moet efficiënter, compacter en kostenbewust werken. Zo kan de openbare omroep zijn markt- en maatschappijversterkende rol vervullen. Dat is de kern van een gemeenschappelijke resolutie van de Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, Open Vld en CD&V over de toekomst van de VRT.

In de komende maanden wordt de nieuwe beheersovereenkomst opgemaakt tussen de Vlaamse overheid en de VRT. “Met onze gemeenschappelijke resolutie tekenen wij alvast de krijtlijnen uit voor de nieuwe VRT”, zegt Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele (N-VA), een van de initiatiefnemers.

Maatschappijversterkende VRT

Prioritaire opdrachten voor de Vlaamse openbare omroep zijn informatie, duiding, cultuur en educatie. Zo werkt de VRT ook maatschappijversterkend. “De nieuwsdienst moet het kloppend hart zijn van de openbare omroep en een ruim aanbod brengen aan nieuws- en informatieprogramma’s, die zo veel mogelijk mensen bereiken”, meent Vandaele. Daarnaast moet de VRT aandacht hebben voor kunst en cultuur en een belangrijke rol spelen als grootste cultuurinstituut van Vlaanderen voor een breed publiek. Ook het aanbod rond sport en ontspanning mag niet vrijblijvend zijn, maar moet vertrekken vanuit een verbindende maatschappelijke rol. De VRT moet zorgen voor een duidelijke publieke meerwaarde in dat aanbod, met een evenwicht tussen live sportverslaggeving en duiding.

Wat radio betreft moet de VRT een aanbod uitbouwen waarmee je alle Vlamingen bereikt, ook de moeilijk bereikbare en commercieel minder interessante doelgroepen. “Bovendien moet de VRT over de verschillende netten een grote diversiteit aan muziekgenres brengen en de bestaande quota voor Vlaamse en Nederlandstalige muziek blijven naleven”, beklemtoont Vandaele.

Pluralisme en neutraliteit zijn en blijven essentieel voor een openbare omroep. Ter vervanging van de programma’s door de levensbeschouwelijke derden moet de VRT aandacht hebben voor de verschillende levensbeschouwingen.

Ten slotte moeten ook kinderen en jongeren hun gading blijven vinden bij de VRT, die ook voldoende aandacht moet hebben voor diversiteit en voor de eigen inbreng van jongeren. Het aanbod voor de jeugd moet bestaan uit informatie, kinder- en jongerenculturen, educatie, mediawijsheid en ontspanning.

Marktversterkende VRT

De Vlaamse meerderheidspartijen willen ook dat de VRT een marktversterkende rol speelt, wat betekent dat de omroep moet openstaan voor samenwerking met externe partners. De ondersteuning van de productiesector is daarbij één van de speerpunten. Door meer externe producties te bestellen en te komen tot een meer billijke verdeling van de rechten zal die sector meer ruimte krijgen om te herinvesteren.

De VRT mag zeker niet marktverstorend werken. “Daarom moet de VRT bijvoorbeeld wegblijven uit het vaarwater van de geschreven pers, moeten contracten met sponsors of mediabedrijven marktconform zijn en moeten de commerciële spelers een eerlijke kans krijgen op het verwerven van commercieel interessante sportevenementen”, verduidelijkt Vandaele.

“Wij zijn overtuigd van de kwaliteiten binnen de VRT”, geeft Vandaele tot besluit mee. “Door te evolueren naar een efficiëntere, compactere en kostenbewuste openbare omroep is het mogelijk om te komen tot de markt- en maatschappijversterkende VRT waarnaar de Vlaming en de markt verlangt.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is