In de komende maanden wordt de nieuwe beheersovereenkomst opgemaakt tussen de Vlaamse overheid en de VRT. “Met onze gemeenschappelijke resolutie tekenen wij alvast de krijtlijnen uit voor de nieuwe VRT”, zegt Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele (N-VA), een van de initiatiefnemers.

Maatschappijversterkende VRT

Prioritaire opdrachten voor de Vlaamse openbare omroep zijn informatie, duiding, cultuur en educatie. Zo werkt de VRT ook maatschappijversterkend. “De nieuwsdienst moet het kloppend hart zijn van de openbare omroep en een ruim aanbod brengen aan nieuws- en informatieprogramma’s, die zo veel mogelijk mensen bereiken”, meent Vandaele. Daarnaast moet de VRT aandacht hebben voor kunst en cultuur en een belangrijke rol spelen als grootste cultuurinstituut van Vlaanderen voor een breed publiek. Ook het aanbod rond sport en ontspanning mag niet vrijblijvend zijn, maar moet vertrekken vanuit een verbindende maatschappelijke rol. De VRT moet zorgen voor een duidelijke publieke meerwaarde in dat aanbod, met een evenwicht tussen live sportverslaggeving en duiding.

Wat radio betreft moet de VRT een aanbod uitbouwen waarmee je alle Vlamingen bereikt, ook de moeilijk bereikbare en commercieel minder interessante doelgroepen. “Bovendien moet de VRT over de verschillende netten een grote diversiteit aan muziekgenres brengen en de bestaande quota voor Vlaamse en Nederlandstalige muziek blijven naleven”, beklemtoont Vandaele.

Pluralisme en neutraliteit zijn en blijven essentieel voor een openbare omroep. Ter vervanging van de programma’s door de levensbeschouwelijke derden moet de VRT aandacht hebben voor de verschillende levensbeschouwingen.

Ten slotte moeten ook kinderen en jongeren hun gading blijven vinden bij de VRT, die ook voldoende aandacht moet hebben voor diversiteit en voor de eigen inbreng van jongeren. Het aanbod voor de jeugd moet bestaan uit informatie, kinder- en jongerenculturen, educatie, mediawijsheid en ontspanning.

Onderwerpen