Licht op groen voor bouwshift: meer dan 12.000 ha open ruimte gevrijwaard

Door Wilfried Vandaele, Inez De Coninck op 9 november 2022, over deze onderwerpen: Leefmilieu
Wilfried Vandaele en Inez De Coninck

De commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement keurde twee decreten goed rond de bouwshift. Meer dan 12.000 ha open ruimte, bestemd als woonreservegebied, wordt zo gevrijwaard. Met instrumentendecreet introduceert de Vlaamse Regering ook een systeem dat zorgt voor een correcte vergoeding van eigenaars wanneer hun gronden herbestemd worden. Vlaams minister Zuhal Demir, fractieleider Wilfried Vandaele en Vlaams Parlementslid Inez De Coninck reageren tevreden: “Het belang van ruimte voor water en groen werd in het verleden veel te lang miskend, maar dat is de voorbije jaren duidelijk en terecht veranderd. De bescherming van de open ruimte is en blijft een belangrijke prioriteit.”

Met het instrumentendecreet krijgen eigenaars een correcte vergoeding als hun grond aan waarde verliest, bijvoorbeeld als hun bouwgrond omgezet wordt naar natuur. Met het decreet woonreservegebieden wordt er een stolp gezet over nog niet ontwikkelde woonreservegebieden. Dat gaat naar schatting over zo’n 12.000 hectare. Enkel de gemeenteraad kan beslissen om deze stolp al dan niet volledig op te heffen, na inspraak van de burger. Daarmee krijgen de steden en gemeenten – op hun vraag – de nodige instrumenten in handen. Enkel als er tegen 2040 geen plannen zijn gemaakt, kan de overheid zelf een beslissing nemen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is