Banner VRT

Aandacht voor de Vlaamse identiteit en het Nederlands

Volgens Marius Meremans pleit de resolutie voor een divers aanbod op onze publieke omroep. “Dat aanbod moet 6,5 miljoen Vlamingen verbinden en bijdragen aan de Vlaamse identiteit. De Vlaamse canon kan daar een rol in spelen. En uiteraard verwachten we dat de openbare omroep een voorbeeldrol vervult inzake het correct gebruik van het Nederlands.”

Geen concurrent van private radio en tv

Daarnaast speelt de VRT volgens Wilfried Vandaele een belangrijke rol in de productie en de verspreiding van eigen Vlaamse producties zoals fictie. Hij vindt het ook belangrijk dat de VRT haar rol speelt in het bredere Vlaamse medialandschap. “Het is niet de taak van de VRT om concurrent te worden van private radio- en tv-zenders, maar net om het Vlaamse medialandschap te versterken. Partnerschappen en samenwerkingsverbanden moetende Vlaamse mediasector ten goede komen.”

Kwaliteitsvol aanbod voor alle doelgroepen

Complementair zijn aan de private zenders betekent ook een eigen, onderscheidende rol voor de VRT. “Dat kan door een divers, kwaliteitsvol, inclusief en herkenbaar aanbod te brengen, voor alle doelgroepen en met aandacht voor informatie, cultuur, educatie, ontspanning en sport”, zo stelt Manuela Van Werde. "Om dat doel te bereiken moet de VRT op vlak van tv en radio een sterkere samenwerking uitbouwen met externe producenten en video- en audiomakers."

Van VRT NU naar Vlaamse Netflix

Stilstaan is achteruitgaan. Zeker in de media, waar de digitalisering exponentieel toeneemt. De parlementsleden vragen dan ook dat VRT NU wordt uitgebouwd tot een volwaardig digitaal platform. In diezelfde geest van digitalisering en samenwerking vragen de indieners aan de VRT om met de andere mediabedrijven te gaan voor een Vlaamse Netflix en samen een digitaal reclameplatform te ontwikkelen.