Vorige vrijdag bereikten het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het departement Omgeving van de Vlaamse overheid, de provincie West-Vlaanderen en de gemeente De Haan een akkoord om de technische en verkeerskundige haalbaarheid, alsook de ruimtelijke inpasbaarheid van een ondertunneling te onderzoeken. 

Burgemeester Wilfried Vandaele: “In het kader van de ontharding en omdat het wegdek in slechte staat verkeert, wil de Vlaamse overheid de Koninklijke Baan in De Haan, dat is de kustbaan achter de duinen, laten verzanden. Dan komt er vooral tussen De Haan en Wenduine flink wat natuur bij, en ontstaat er ruimte voor een paar randparkings, bv. ter hoogte van Duneroze in Wenduine, Zwarte Kiezel, en Zeepreventorium.  Ook wil de Vlaamse overheid de fietssnelweg die door alle kustgemeenten loopt, langs de Nieuwe Rijksweg leggen. Aangezien het verkeer op die landinwaartse zone dus verzwaard wordt, vraagt De Haan dat die Nieuwe Rijksweg ter hoogte van het tramstation ondergronds wordt gebracht. Dan ontstaat er bovengronds een mooi plein en kan er eventueel ook een ondergrondse parking komen.” 

Dat alles heeft een zeer hoog kostenplaatje, maar belangrijk is om eerst na te gaan of een tunnel technisch kan en hoe de verkeersafwikkeling dan kan gebeuren. Over dat vooronderzoek en de financiering ervan, is er nu een akkoord: het Agentschap Wegen en Verkeer neemt het overgrote deel van de 310.000 euro voor zijn rekening, de provincie, departement Omgeving en de gemeente dragen elk zo’n 20.000 euro bij. De studie start nog dit jaar. Ter voorbereiding voerden de Vlaamse overheid en de gemeente deze zomer al verkeerstellingen en parkeertellingen uit. 

Het is dus de bedoeling dat die verkeersafwikkeling in de toekomst verbetert, evenals de leefbaarheid en de verkeersveiligheid.
De samenwerkingsovereenkomst voor de studie naar de ondertunneling, wordt op de gemeenteraad van 15 september ter goedkeuring voorgelegd. Naarmate de resultaten van de studie bekend worden, komen er informatiemomenten en overleg met de bevolking. 

Onderwerpen