Met het amendement komt de meerderheid tegemoet aan enkele bezorgdheden van de Raad van State, zoals onder meer de wetenschappelijke onderbouwing van het beoordelingskader, een bijgestuurde regeling voor piekbelasters, het schrappen van de onvergunbaarheidsdrempel en een gelijk flankerend beleid in alle maatwerkgebieden, niet enkel het Turnhouts Vennengebied. In de memorie van toelichting is ook een doorkijk gegeven voor de periode na 2030.

Fundamenteel voor Vlaanderen

Fractievoorzitter Wilfried Vandaele is tevreden dat het politiek akkoord nu wordt omgezet in decretale teksten: “Het politieke akkoord is nu vertaald naar een decretale tekst in de vorm van een amendement. Dat is van fundamenteel belang voor de Vlaamse economie en een belangrijke stap om zekerheid te bieden aan landbouwers en ondernemers.”