Stikstofdecreet ingediend in Vlaams Parlement

Door Wilfried Vandaele op 12 december 2023
Wilfried Vandaele

Vandaag hebben de N-VA, CD&V en Open Vld het meerderheidsamendement ingediend op het voorstel van decreet over de programmatische aanpak stikstof. Daarmee wordt het voorstel van decreet aangepast in overeenstemming met het politiek akkoord van 14 november 2023 en in reactie op het advies van de Raad van State. Tegelijk met de indiening wordt door de indieners spoedadvies gevraagd aan de Raad van State. Op die manier krijgt de Raad van State de mogelijkheid om binnen vijf werkdagen een bijkomend advies af te leveren. De meerderheidspartijen willen volgende week overgaan tot de stemming van het decreet in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

Met het amendement komt de meerderheid tegemoet aan enkele bezorgdheden van de Raad van State, zoals onder meer de wetenschappelijke onderbouwing van het beoordelingskader, een bijgestuurde regeling voor piekbelasters, het schrappen van de onvergunbaarheidsdrempel en een gelijk flankerend beleid in alle maatwerkgebieden, niet enkel het Turnhouts Vennengebied. In de memorie van toelichting is ook een doorkijk gegeven voor de periode na 2030.

Fundamenteel voor Vlaanderen

Fractievoorzitter Wilfried Vandaele is tevreden dat het politiek akkoord nu wordt omgezet in decretale teksten: “Het politieke akkoord is nu vertaald naar een decretale tekst in de vorm van een amendement. Dat is van fundamenteel belang voor de Vlaamse economie en een belangrijke stap om zekerheid te bieden aan landbouwers en ondernemers.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is