In Parijs engageerden 194 landen zich ertoe tussen 2020 en 2030 extra inspanningen te leveren om de broeikasgassen verder terug te dringen. Die gassen, afkomstig van gebouwenverwarming en van de industrie, de energiesector, het verkeer en de landbouw, zorgen voor de opwarming van de aarde. Het gevolg is periodes van grote droogte enerzijds en van veel neerslag en zware stormen anderzijds. In Parijs zegden China en de Verenigde Staten voor het eerst toe ook inspanningen te zullen doen.

Bijzondere Klimaatcommissie

Momenteel heeft in Marrakech opnieuw een internationale klimaattop plaats. En op 1 december houdt de Vlaamse Regering een tweede Vlaamse klimaattop in Gent. Intussen heeft de bijzondere Klimaatcommissie van het Vlaams Parlement, onder voorzitterschap van Jan Peumans, de hoorzittingen met talrijke deskundigen beëindigd. Naast Peumans zelf en verslaggever Wilfried Vandaele waren onder meer ook Andries Gryffroy, Axel Ronse, Sabine Vermeulen, Piet De Bruyn en Bart Nevens actief in die commissie.

Eerder keurde ook de Europese N-VA-delegatie het klimaatakkoord van Parijs al goed. Meer daarover lees je hier.