Vlaanderen stemt grootste bescherming open ruimte ooit

Door Zuhal Demir, Wilfried Vandaele op 24 mei 2023
Luchtfoto De Pinte

Het Vlaams Parlement gaf Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir groen licht voor het decreet voor de bescherming van woonuitbreidingsgebieden. Dat moet meer dan 10.000 hectare woonreservegebieden in Vlaanderen tot minstens 2040 beschermen tegen ondoordachte aansnijding van de open ruimte. Demir: "Dit gaat om de grootste decretale bescherming van de open ruimte ooit en een stevige boost voor de bouwshift en het voorkomen van extra verharding. We zagen in Italië en Wallonië waartoe veel verharde oppervlakte en een gebrek aan open ruimte leidt. Om Vlaanderen verder te beschermen tegen wateroverlast én droogte is dit een belangrijk wetgevend instrument.”

Het nieuwe decreet plaatst een ‘stolp’ over de nog aanwezige woonreservegebieden. “Er zal dus zeer goed moeten worden nagedacht vooral die op te souperen. Het aansnijden van een (deel van) een nog onbebouwd woonreservegebied kan pas als de gemeente het gebied vrijgeeft. De lokale besturen kennen hun terreinen het beste. Bovendien kost het hun niks om hun open ruimte tot 2040 van aansnijding te beschermen”, aldus Zuhal Demir.

Correcte planschade

Fractievoorzitter Wilfried Vandaele: “Met de regels die we vandaag goedkeuren, willen we verharding beperken, open ruimte vrijwaren en dus meer rekening houden met klimaatproblematiek in het ruimtelijke beleid in Vlaanderen. Wijzigen van bestemmingen brengt mee dat eigenaars billijk vergoed moeten worden. Nu verfijnen we de instrumenten om dat te doen, door bijvoorbeeld een correctere planschade in te voeren. Tegelijk zorgen we ervoor dat “woonreservegebieden” niet zomaar nog aangesneden kunnen worden. Het is daarbij de bedoeling dat slecht gelegen woonreservegebieden niet meer bebouwd worden. Bijvoorbeeld als ze waterziek zijn, niet aan een uitgeruste weg liggen, enzovoort.”

‘Groen zou zich beter ontbinden’

Dat Groen vandaag op het laatste moment nog probeerde een vertragingsmaneuver door te voeren tijdens de plenaire vergadering, noemt Demir zeer kwalijk. “Elke zichzelf respecterende groene partij die de bescherming van de open ruimte en dus de facto klimaatadaptatiebeleid tegenwerkt, zou de eer aan zichzelf houden en zichzelf ontbinden. Ze zou de samenleving daarmee een dienst bewijzen. Gelukkig heeft een meerderheid in het Vlaams Parlement meer gezond verstand dan de Groen-fractie.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is