Vlaanderen wil netwerk trage wegen behouden en uitbouwen

Door Lies Jans, Wilfried Vandaele, Bert Maertens op 15 oktober 2017, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Mobiliteit
straat

Het Weekend van de Trage Weg zet op 14 en 15 oktober lokale buurt- en gemeentewegen in de kijker. Met een nieuw decreet wil Vlaanderen het gemeenten binnenkort makkelijker maken om dit netwerk van groene verbindingswegen te behouden en verder uit te bouwen. De wegen vervullen immers een duurzame functie op het vlak van mobiliteit, maar ook van recreatie.

Duidelijkheid over trage wegen

“In Vlaanderen zijn er talloze van deze wegen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans, die het dossier al sinds 2009 opvolgt. “Vaak ligt zo’n trage weg echter op het grondgebied van een persoon of een overheid, zonder dat die dat zelf beseft. Het nieuwe decreet moet een einde maken aan juridische procedureslagen en absurde situaties, waarbij er bijvoorbeeld een voetweg door een speelplaats van een school loopt.”

Meer en veiligere verbindingen

Alle belangenverenigingen werden betrokken bij de opmaak van het Decreet Gemeentewegen. Zij mochten meermaals hun bekommernissen uiten, wat resulteerde in een evenwichtig resultaat. “Dankzij de herwaardering van verschillende soorten trage wegen ontstaan er nieuwe, efficiëntere verbindingen voor voetgangers en fietsers”, stelt Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele. “Dat betekent niet alleen meer maar ook veiligere verbindingen naar de school, de sportclub of de bibliotheek.”

Lokale autonomie

Lokale besturen krijgen ook meer beslissingsmacht over de trage wegen op hun grondgebied. “Het decreet geeft de steden en gemeenten heel wat vertrouwen en verantwoordelijkheid, zonder bijkomende administratieve lasten. Rechtszekerheid en een opwaardering van de trage wegen gaan hand in hand”, besluit Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is