Lijstduwer VP

Vandaele was 15 jaar provincieraadslid en zal ook 15 jaar in het Vlaams parlement hebben gezeteld. In zijn eerste zittingsperiode werd hij door de pers als een van de actiefste parlementsleden in Vlaanderen en als het actiefste van West-Vlaanderen bestempeld. In de tweede zittingsperiode werd hij ondervoorzitter van het parlement en na de verkiezingen van 2019 was hij zelfs enkele maanden voorzitter van het Vlaams Parlement. De ministers van de regering Jambon legden in zijn handen de eed af.

Daarna vroeg N-VA-voorzitter Bart Dewever hem of hij fractievoorzitter wou worden. Vandaele: “Ik heb dat aanvaard op voorwaarde dat het tijdelijk zou zijn, maar uiteindelijk ben ik het gebleven. De N-VA-fractie in het Vlaams Parlement is met 35 parlementsleden de grootste van het land. Reken daarbij de medewerkers en het gaat alles samen toch om een bedrijfje van 90 mensen. Het waren drukke jaren, maar ik heb op een aantal dossiers toch mijn stempel kunnen drukken en “in Brussel” ook veel kunnen doen voor mijn gemeente.”