Met de aanstelling van Matthias Diependaele, fractievoorzitter sinds 2013, tot minister in de nieuwe Vlaamse regering moest de N-VA-fractie een nieuwe fractievoorzitter aanduiden. De fractie koos unaniem Wilfried Vandaele voor die functie in de komende regeerperiode.

West-Vlaamse sterkhouder

De West-Vlaming is een sterkhouder binnen de N-VA. Hij werd in 2009 verkozen als Vlaams volksvertegenwoordiger en legde zich onder meer toe op thema’s als leefmilieu, ruimtelijke ordening, media en de Nederlandse taal. 

Fractie met raad en daad bijstaan

“Ik ben dankbaar dat deze fractie mij dit vertrouwen geeft. Gemotiveerd, trots en plichtsbewust ga ik de uitdaging aan”, aldus Vandaele. “De fractie kent heel wat nieuwkomers die nog nooit een parlementair mandaat bekleedden. Ik wil hen graag met raad en daad bijstaan.”

Van de voorzittersstoel naar de eerste rij in het parlementaire halfrond dus. En Vandaele mag vrijdag meteen de bühne op, met het traditionele debat over het Vlaams regeerakkoord.