Na het ontslag van Kris Van Dijck als voorzitter kwam het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement samen om zijn opvolging te bespreken. “Het Parlement heeft zo snel mogelijk een nieuwe voorzitter nodig”, benadrukt N-VA-fractievoorzitter Matthias Diependaele. “Wij hebben daarom als grootste Vlaamse partij snel geschakeld en Wilfried Vandaele voorgedragen als nieuwe voorzitter. Ook de fractievoorzitters van de andere partijen spraken hun vertrouwen uit in Wilfried. Nu moet het Parlement nog zijn fiat geven in een plenaire zitting.”

Toegewijde sterkhouder

Wilfried Vandaele is een sterkhouder binnen de N-VA. Hij werd in 2009 verkozen als Vlaams volksvertegenwoordiger en legde zich onder meer toe op thema’s als leefmilieu en de Nederlandse taal. Vorige maand vierde hij zijn zestigste verjaardag.

Vandaele voelt zich vereerd met de benoeming: “De omstandigheden zijn misschien niet ideaal, maar ze maken een snelle opvolging des te belangrijker. Mijn focus als voorzitter zal liggen op het verzekeren van de continuïteit, met volle toewijding en in alle sereniteit. De communicatie rond mijn aanstelling zal dan ook beperkt blijven.”